Jaké je riziko, příznaky, příznaky a léčba nemoci způsobené hypertenzí 2 stupně?

Lékařské a sociální vyšetření na hypertenzi (arteriální hypertenze).

Arteriální hypertenze (AH) - stabilní zvýšení systolického krevního tlaku (SBP) o více než 140 mm RT. Umění. a / nebo diastolický krevní tlak (DBP) vyšší než 90 mm Hg. Svatý.

Epidemiologie. Prevalence hypertenze je v běžné populaci asi 20%. Ve věku 60 let je hypertenze častější u mužů, po 60 letech - u žen. Podle výboru odborníků WHO (1996) je počet postmenopauzálních žen na světě 427 milionů a přibližně 50% z nich trpí hypertenzí. Hypertenze (GB) představuje 90-92% všech případů hypertenze.

Etiologie a patogeneze. Primární příčina hypertenze nebyla stanovena. AH se může vyvinout v důsledku interakce řady faktorů: nadměrný příjem soli, zneužívání alkoholu, stres, fyzická nečinnost, zhoršený metabolismus tuků a uhlohydrátů (obezita, diabetes mellitus), nepříznivá dědičnost. Geneticky určené faktory a podmínky jsou způsobeny mutacemi různých genů. Nejběžnější jsou mutace angiotensinogenního genu, B-podjednotky sodíkových kanálů renálního epitelu citlivých na amyloidy, mutace vedoucí k ektopické depresi enzymu aldosteron syntázy a způsobující hereditární hyperaldosteronismus 1. typu nebo aldosteronismu, korigovaná glukokortikoidní geneze a rhenická choroba. lithium a sodík-vodík anti-transport, endotelinový systém, kallikrein-kinin, dopamin a další monoaminové systémy.

Klasifikace.

Esenciální (primární) hypertenze - zvýšený krevní tlak v důsledku narušení systémů, které regulují normální hladinu krevního tlaku, při absenci primárního důvodu jeho zvýšení.
Sekundární hypertenze (symptomatická) - zvýšený krevní tlak v důsledku přítomnosti příčinné choroby (ledvin, spojené s užíváním perorálních kontraceptiv; primární hyperaldosteronismus, Itsenko-Cushingův syndrom; feochromocytom atd.).

Postupně (WHO, 1993).
Fáze 1. Absence objektivních známek poškození cílových orgánů.
Etapa 2. Přítomnost alespoň jednoho ze známek poškození cílových orgánů: LVH; mikroalbuminurie, proteinurie a / nebo creatininémie (105,6-176 umol / l); ultrazvuk nebo radiologické příznaky aterosklerotického plaku v aortě, koronárních tepnách; zobecněné nebo fokální zúžení sítnicových tepen.
Fáze 3. Přítomnost klinických projevů poškození cílových orgánů:
- mozek: ischemická, hemoragická mrtvice, přechodný ischemický atak, hypertenzní encefalopatie;
- srdce: angina pectoris, infarkt myokardu, městnavé srdeční selhání;
- ledviny: kreatininémie> 176 μmol / l, selhání ledvin
- periferní cévy: stratifikovaná aortální aneuryzma, klinicky výrazné poškození periferních tepen (intermitentní klaudikace);
- sítnice: krvácení nebo výpotky, otok papily zrakového nervu.
Míra progrese hypertenze může být pomalu progresivní, rychle progresivní a maligní.

Maligní hypertenze je charakterizována výrazným zvýšením krevního tlaku (nad 180/110 mm Hg) na pozadí rychlé negativní dynamiky klinického stavu a přítomností jednoho z následujících příznaků: otok optického nervu; krvácení nebo výpotky v fundusu; porušení centrálního nervového systému, snížená inteligence; rychle progresivní zhoršení funkce ledvin. Může to být důsledek esenciální nebo sekundární (častěji) hypertenze..

Podle klasifikace WHO / SIDS (1999) a DAG 1 existují v příštích 10 letech 4 stupně rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací: nízká - méně než 15%; průměr - 15-20%; vysoký - více než 20%; velmi vysoká - více než 30%.

Stupeň rizikaDiagnostické kritérium
Nízké riziko (riziko 1)AH stupně 1 neexistují žádné rizikové faktory, poškození cílových orgánů, kardiovaskulární a související onemocnění
Střední riziko (riziko 2)AH stupně 2-3 neexistují žádné rizikové faktory, poškození cílových orgánů, kardiovaskulární a související onemocnění AH stupně 1-3 existuje jeden rizikový faktor nebo více, nedochází k poškození cílových orgánů, kardiovaskulárních a souvisejících onemocnění
Vysoké riziko (riziko 3)AH stupně 1-3 jsou léze cílových orgánů ± diabetes mellitus ± další rizikové faktory, neexistují žádná přidružená onemocnění
Velmi vysoké riziko (riziko 4)AH stupně 1-3, diabetes mellitus s nefropatií ± další rizikové faktory, jsou zde spojená onemocnění a / nebo stavy

Komplikace hypertenze a sekundární změny v cílových orgánech: hypertrofie levé komory, koronární srdeční choroba (angina pectoris, infarkt myokardu), srdeční selhání, ischemické a hemoragické mrtvice, proteinurie v důsledku poškození glomerulárního aparátu ledvin, selhání ledvin, discirkulační encefalopatie (vedoucí k demenci v pozadí diaie) chronická nedostatečnost krevního zásobení mozku), retinopatie, aortální aneuryzma a ruptura cé, obliterující ateroskleróza dolních končetin, extrakraniální stenóza krčních tepen.
Jednou z komplikací arteriální hypertenze, která je důležitá při posuzování omezení vitální aktivity pacientů, je hypertenzní krize (HA) - akutní významné zvýšení krevního tlaku, doprovázené mozkem (encefalopatie), srdcem (selhání levé komory, angina pectoris, arytmie), renální (proteinurie, hematurie, azotémie).
GC typu I (nadledvina, hyperkinetika, neuro vegetativní forma): charakterizován náhlým nástupem bolesti hlavy, závratě, rozrušení, „ok“ nebo „mlha“ před očima, pocení, ochlazení končetin, sucho v ústech, bušení srdce, rychlé močení. Zvuky srdce jsou hlasité, zdůrazňují tón aorty. Je zaznamenáno převládající zvýšení systolického krevního tlaku s velkou amplitudou pulzu. Doba trvání HA od několika minut do 2-3 hodin Komplikace se zřídka vyvíjejí.
HA typ II (noradrenalin, hypokinetika, edematózní forma): vyvíjí se postupně, trvá dlouhou dobu (od 3–4 hodin do 4–5 dnů). Zvyšuje se systolický i diastolický krevní tlak. Převládají příznaky způsobené encefalopatií: bolesti hlavy, tíže v hlavě, ospalost, letargie, závratě, tinnitus, nauzea, zvracení, dezorientace. Může se vyskytnout dušnost, astmatické záchvaty, bolest v srdci. Oteklá tvář, oteklé žíly. Detekuje se přechodná parestézie, hemiparéza. Diuréza je snížena.
SLEČNA. Kushakovsky přiděluje konvulzivní formu HA (hypertenzní encefalopatie): vyskytuje se při silném prasknutí hlavy, zvracení, které nepřináší úlevu, se ztrátou vědomí, poruchami zraku, tonickými a klonickými křečemi.
"Ricochet GC": po užití diuretika dochází k masivní diuréze, snížení objemu cirkulující plazmy, prudkému snížení krevního tlaku, což vede k aktivaci renin-angiotensin-I-aldostronu a sympatického nervového systému. Výsledkem je, že po 10 až 12 hodinách se krevní tlak opět výrazně zvyšuje a sodík a voda jsou zpožděny. Krize ricochet jsou často těžší než primární.

GK jsou rozděleny:
Podle frekvence:
a) vzácné - 1-2krát ročně;
b) průměrná frekvence - 3–5krát ročně;
c) časté - více než 5krát ročně.
Podle závažnosti:
a) plíce - poslední 1-2 hodiny, rychle zastavte;
b) střední závažnost - trvá 3–4 hodiny, charakteristické jsou mozkové příznaky nebo projevy selhání levé komory;
c) závažné - může trvat i více dní, je charakterizováno závažnými poruchami funkce mozku, srdce a zraku.

Indikace pro vyloučení symptomatické hypertenze: výskyt hypertenze ve věku do 40 let; přítomnost nově detekované trvale vysoké hypertenze bez ohledu na věk; indikace anamnézy onemocnění ledvin, nefropatie těhotných žen; vrozené onemocnění ledvin u příbuzných.

Nezbytné množství výzkumu:
a) bez ohledu na povahu hypertenze: obecná analýza moči, Nechiporenko test, Zimnitsky test; kultura moči na flóře se stanovením titru bakteriurie; EKG; vyšetření fundusu; echokardiografie; identifikace průvodních onemocnění (kardiovaskulární, diabetes atd.). V přítomnosti indikací: denní sledování krevního tlaku, cholesterolu, triglyceridů v krvi atd..
b) vyloučit symptomatickou hypertenzi: biochemický krevní test (kreatinin, celkový protein, elektrolyty, cukr); ultrazvukové a radioizotopové vyšetření ledvin, vylučovací urografie; test s hypothiazidem nebo veroshpironem (s podezřením na Conn syndrom); obsah katecholaminů, aldosteronu, kortizolu, ACTH v krvi; 17-ACS v moči; abdominální aortografie (s podezřením na stenózu ledvin); počítačová tomografie tureckého sedla (v případě podezření na hypofýzu).

Předpověď. Extrémně nepříznivá prognóza maligní formy hypertenze; špatná prognóza časté hypertenze typu II, stabilní vysoký krevní tlak a refrakterní léčba. Prognóza je příznivá se stabilním průběhem nemoci, absence krizí, s nízkým rizikem vzniku kardiovaskulárních komplikací.

Principy léčby.
V souladu s moderními požadavky na antihypertenzivní terapii je zapotřebí individuální výběr léků s ohledem na rizikové faktory.
Jsou stanovena doporučení týkající se změn životního stylu (snížení nadváhy, omezení příjmu soli atd.); antihypertenziva jsou předepisována pacientům se srdečním selháním, selháním ledvin nebo diabetem mellitus s krevním tlakem 130-139 / 85-89 mm RT. Umění. Výhodné je použití léků první linie: ACE inhibitory (kaptopril, ednite, renitec, prestarium), P-blokátory (obzidan, atenolol, metoprolol), antagonisté vápníku (nifedipin, amlodipin, diltiazem), alfa-blokátory (prazosin, doxáza) diuretika (hypothiazid), blokátory ATI receptorů (losartan, eprosartan, valsartan). V závislosti na současných onemocněních nebo syndromech může být kombinace léčiv různá: pro srdeční selhání - diuretikum + ACE inhibitor nebo ACE inhibitor + amlodipin; u diabetes mellitus: ACE inhibitor + antagonista vápníku nebo ACE inhibitor + diuretikum (indapamid) nebo alfa-blokátor + beta-blokátor atd..

Kritéria CUT:
vyšetření k objasnění diagnózy - až 5 dní;
trvale vysoký krevní tlak a potřeba volby léčby - až 10 dní.
Hypertenzní krize (nekomplikovaná): fáze 1 onemocnění - až 7 dní.
- stádium nemoci - krize typu 1 - 7-10 dní., krize typu II - 18-24 dní;
- stádium choroby - krize typu II - až 30 dnů. a více.

Kontraindikované typy a pracovní podmínky: práce se značným fyzickým a neuropsychickým stresem; v horkých obchodech se značným průmyslovým hlukem a vibracemi; ve styku s vaskulárními a anoxemickými jedy; v noci. Ve stadiu II hypertenze: s převahou poškození cév srdce - mírná fyzická práce; s převahou poškození cév mozku - mentální práce se středním neuropsychickým stresem.

Žádosti o postoupení úřadu ITU:
rychle progresivní (maligní) varianta hypertenze; akutní komplikace hypertenze (mrtvice, infarkt myokardu atd.); perzistentní dekompenzace fungování cílových orgánů (CHF od 2A st. a výše, CRF od 2A st. a výše, atd.).

Nezbytný minimální průzkum při zaslání úřadu ITU:
klinický krevní test; biochemický krevní test (cukr, kreatinin, cholesterol); obecná analýza moči; Zimnitsky test, Nechiporenko test; EKG; konzultace optometristy; Echokardiografie; další studie podle indikací.

Kritéria postižení.

Při hodnocení délky života pacientů s hypertenzí je nutné vzít v úvahu variantu hypertenze, fázi, přítomnost a závažnost poškození cílového orgánu, závažnost a reverzibilitu komplikací, frekvenci a závažnost hypertenzních krizí, účinnost léčby a doprovodná onemocnění..

Skupina III se zdravotním postižením je stanovena v případech hypertenze ve stadiu III, hypertenze 1, 2, 3 stupně, charakterizovaná stupněm II (střední) závažnosti přetrvávajících dysfunkcí kardiovaskulárního, nervového, močového a jiného systému (CHF ІІА Art., CKD 3 lžíce a atd.).

Skupina postižení II je stanovena pro hypertenzi ve stadiu III, hypertenzi 1, 2, 3 stupně, vyznačující se stupněm III (vyjádřeným) stupněm přetrvávajících dysfunkcí kardiovaskulárního, nervového, močového a jiného systému (CHF ІІ B Art., CKD 4 lžíce. atd.).

Skupina I se zdravotním postižením je stanovena pro hypertenzi ve stadiu III, hypertenzi 1, 2, 3 stupně, vyznačující se refrakterností k léčbě, (V (signifikantně vyjádřeným) stupněm závažnosti perzistentních dysfunkcí kardiovaskulárního, nervového, močového a jiného systému (CHF III lžíce, CKD 5 lžíce atd.).

Prevence a rehabilitace: boj proti rizikovým faktorům hypertenze (zdravý životní styl, vzdání se špatných návyků); adekvátní léčba a následné sledování; prevence rizika kardiovaskulárních komplikací; racionální zaměstnávání, zejména pro mladé lidi (odborný výběr, profesní poradenství, doporučení na školení a rekvalifikace); sestavení práv duševního vlastnictví a sledování jeho provádění.

Pacient může získat oficiální názor na přítomnost (nebo nepřítomnost) základu pro zjištění zdravotního postižení pouze na základě výsledků svého vyšetření v kanceláři ITU příslušného regionu..
Postup zpracování dokumentů pro ITU (včetně algoritmu akcí v případě odmítnutí lékařů poslat pacienta na ITU) je dostatečně podrobně popsán v této části fóra:
Usnadnění postižení

Jaké je riziko, příznaky, příznaky a léčba nemoci způsobené hypertenzí 2 stupně?

Pokud však taková reakce organismu nastane pouze v určitých situacích a nakonec se normalizuje sama o sobě, nemůžeme mluvit o hypertenzi.

Hlavním příznakem, kterým lze toto onemocnění rozlišit, je trvalé zvýšení tlaku bez důvodu..

Toto onemocnění má několik fází, z nichž každé má svá vlastní rizika a projevy..

Dopisy od našich čtenářů

Předmět: Krevní tlak babičky se vrátil k normálu!

Komu: Správa otgipertonii.ru


Kristina Moskva

Hypertenze mé babičky je dědičná - s věkem mě pravděpodobně čekají stejné problémy.

Na internetu jsem náhodou našel článek, který doslova zachránil moji babičku. Mučily ji bolesti hlavy a došlo k opakované krizi. Koupil jsem si kurz a kontroloval správné zacházení.

Po 6 týdnech dokonce začala mluvit jinak. Řekla, že její hlava už ne bolí, ale stále pije prášky pod tlakem. Rozšiřte odkaz na článek

Stupně hypertenze


Terapeuti a kardiologové po celém světě jsou nadšeni problémem hypertenze, protože dosáhli rozsahu pandemie, i když nejde o infekční onemocnění. V roce 2003 jedno ze sympozií schválilo mezinárodní klasifikaci hypertenze.
Zahrnuje tři stupně, které jsou stanoveny na základě posouzení rizikových faktorů..

Tato klasifikace je výhodná v tom, že může být použita k predikci vývoje choroby. Snadný (1.) stupeň se vyznačuje konstantním zvýšeným krevním tlakem až do 15999 mm Hg. Čl., Ale ve vnitřních orgánech nejsou žádné patologické změny.

U mírné hypertenze je charakteristické zvýšení tlaku na 179109 mm Hg. Umění, které se vrací k normální úrovni pouze na pozadí terapie. Navíc u těchto lidí je detekována zvětšená levá srdeční komora. HELL je trvale vyšší než 180-110 mm Hg. Umění. hovoří o vážném stupni onemocnění a o vysoké pravděpodobnosti rizika MTR.

Rizikové faktory, které lze napravit a které nelze korigovat, zhoršují průběh nemoci. První zahrnuje každodenní rutinu, špatné návyky, nedostatek pohybu, nepravidelnost a nevyváženou výživu. Hypertonika se jich může zbavit a zlepšit kvalitu života. Druhá zahrnuje věk, rasu, rodinné dědictví.

Celkem existují 4 stupně rizika. S jejich pomocí se vytvoří prognóza na následujících 10 let:

 • 1. - nízké riziko, možnost komplikací méně než 15%. Léčba je předepsána pouze v případě, že normalizace krevního tlaku není dosažena v důsledku změny životního stylu po dobu dvanácti měsíců;
 • riziko MTR 2 je střední, komplikace mohou být v 15-20%. Začnou léčit po půl roce, pokud opravené rizikové faktory, které byly eliminovány, nepřinesou požadované pozitivní výsledky;
 • riziko MTR 3 stupně je vysoké, prognóza komplikací je 20-30%. Je nutné užívat antihypertenziva;
 • Riziko MTR 4 stupně - riziko komplikací je velmi vysoké (30% nebo více). Je nemožné lékařskou korekci krevního tlaku odložit.

Provokativní faktory

Hypertenze a její komplikace se tak nevyvíjejí. Pro jejich výskyt jsou vyžadovány určité podmínky..

 • špatné návyky;
 • patologie vnitřních orgánů (diabetes mellitus, ateroskleróza, nefrolitiáza, zánět nebo dysfunkce ledvin, nadledvinky, nerovnováha hormonálních látek);
 • zneužívání slaných a mastných potravin;
 • nadváha;
 • dědičná predispozice;
 • nedostatek spánku;
 • časté stresy;
 • těhotenství;
 • fyzická nečinnost;
 • fyzické přepracování;
 • užívání léků ovlivňujících tonometr;
 • věk nad 40-45 let.

Kardiovaskulární komplikace způsobují následující faktory:

 • samoléčení;
 • nedodržení lékařských předpisů;
 • odmítnutí terapie;
 • podvýživa;
 • přítomnost špatných návyků;
 • ignorování nežádoucích účinků drog.

Příznaky 1. stupně hypertenze

Charakteristickým rysem hypertenze 1. stupně jsou vzácné příznaky, které vymizí při normalizaci krevního tlaku během remise. Exacerbace nejčastěji přecházejí bez následků.


Hlavní obtíže pacientů s hypertenzí 1. stupně:

 • bolest hlavy, jejíž intenzita se zvyšuje s fyzickým nebo duševním stresem;
 • bušení srdce
 • nedostatek spánku;
 • nadměrná únava;
 • hluk v uších;
 • opakující se závratě.

Není třeba ignorovat počáteční stupeň GB. Koneckonců stále existuje riziko komplikací. Kvůli poruchám oběhu trpí metabolismus, postupně se vyvíjí nefroskleróza. Mikroinfarkty mozku nejsou vyloučeny.

Seznam drog

V moderní době je v přítomnosti takového onemocnění obvyklé předepisovat různé léky, které vedou ke snížení systolického tlaku asi o 30 procent. Nevyvolávají všechny druhy poruch metabolismu tkání. Přestože mohou mít na různé pacienty zcela odlišné účinky. Pro expanzi krevních cév se však nejčastěji používají vazoaktivní léky. Velký efekt může přinést:

 1. Inhibitory a diuretika.
 2. Antagonisté vápníku.
 3. Blokátory receptorů atd.

Konečný cíl jakékoli takové události za současných okolností není založen na snížení krevního tlaku, ale na prevenci všech druhů komplikací. Samozřejmě, v první řadě je to zlepšení kvality života samotného pacienta.

Hypertenze 2 stupně


Pokud v průběhu času nebudou porušování v těle korigována časem 1 GB, půjde to do druhého. Pokud k tomu dojde rychle - nemoc se stane maligní, což dokonce ohrožuje smrt.

S přechodem do mírné míry se stížnosti pacienta rozšiřují.

Konstantní únava, nevolnost, závoj před očima a hyperémie ve výšce zvýšení krevního tlaku, zvýšené pocení, parestezie.

Často dochází k otoku obličeje, zhoršuje se zraková ostrost, jsou ovlivněny cílové orgány. Náhlé tlakové rázy (hypertenzní krize) ovlivňují kvalitu života.

Příčiny

Hlavním důvodem rozvoje onemocnění stupně 3 je nesprávná léčba hypertenze ve stadiu 2. Vrozené patologie v těle pacienta a související nemoci mohou ovlivnit zhoršení pohody..

Pokud je pacient neustále vystaven stresu, těžkým nákladům, zneužívá alkohol a nejí správně, nepomůže mu ani jediný lék. Jeho zdraví se bude neustále zhoršovat a nemoc bude pokračovat.

Pacient s diagnózou hypertenze by měl úplně změnit svůj život, aby obnovil dobré zdraví.

Hypertenze 2 stupně riziko 2

Za nejčastější diagnózu, kterou lékaři dělají pacientovi, který si stěžuje na vysoký krevní tlak a dlouhodobé onemocnění, se považuje riziko GB 2 stupně 2.

Důvodem je skutečnost, že pro mnoho lidí je v této fázi opravdu těžké ignorovat projevy hypertenze a lidé jdou k lékaři.

Proces provádění elektrokardiogramu

Onemocnění je v tomto případě zcela zanedbáno. Chcete-li posoudit složitost situace, nemůžete se obejít bez diagnostických vyšetření: EKG, ECHO-KG, obecné a biochemické krevní testy, glukóza v krvi, ultrazvuk ledvin a mozkových cév, oční vyšetření oftalmologem.

Prevence

Pozitivní nálada, fyzická aktivita, vyvážená výživa a pečlivé dodržování lékařských doporučení jsou základními stavebními kameny, které tvoří základ úspěchu v boji proti hypertenzi. Jak se zbavit nemoci v jejím zanedbaném stádiu, samozřejmě nebude fungovat, ale můžete zabránit dalšímu zvýšení krevního tlaku a obnovit normální zdraví.

Při léčbě hypertenze a mnoha dalších nemocí je velmi důležité nenechat si ujít okamžik, kdy ji můžete stále fixovat konzervativními metodami léčby. Pokud ignorujete první příznaky nemoci, získá chronický průběh a nebude možné zbavit se jejích následků..

Hypertenze 2 stupně riziko 1, 2,3


Druhý stupeň GB je velmi vážná diagnóza, je to dokonce nesporná kontraindikace vojenské služby.
Nezbytnou součástí stupně 3 jsou hypertenzní krize. Jsou rozděleny do dvou typů. První, charakteristická pro mladé lidi, se objeví najednou.

Je doprovázeno rychlým srdečním rytmem, dušností, migrénou, návaly kůže. Krize druhého typu postihuje nejčastěji starší generaci. Jeho začátek je pozvolný. Bolesti hlavy, nevolnost, nepohodlí za hrudní kost se vyvíjí v inhibici a rozmazané vědomí. Oba typy krizí jsou plné rozvoje MTR, pokud není včas poskytnuta pomoc.

Pokud máte GK, musíte se uklidnit, nepropadat panice, informujte o tom pohotovostního lékaře. Před příjezdem lékaře je povoleno užívat kaptopril nebo nifedipinovou tabletu. Je lepší experimentovat s jinými drogami bez konzultace s odborníkem..

Vysokotlaká léčivá strava

Arteriální hypertenze ve fázi 3 rizika 3 je docela závažné onemocnění, takže musíte dodržovat terapeutickou stravu. Ke stabilizaci indikátorů tlaku vám pomohou následující doporučení:

 • úplné odmítnutí stolní soli nebo maximální snížení jejího množství v potravě, asi 5 gramů. ve dne;
 • zvýšení potravin rostlinného původu, zejména s významným obsahem bílkovin (fazole, zelenina, ovoce);
 • snížený příjem živočišných tuků, zejména s vysokým obsahem cholesterolu.

Hypertenze 3 stupně riziko 1, 2, 3, 4

Vznikají v důsledku rozsáhlého poškození cév, protože neustále zvyšující se krevní tlak přetěžuje jejich vnitřní stěnu.

Z tohoto důvodu je svalová membrána hypertrofována, lumen tepen, kapilár je zúžen a v důsledku toho je krevní oběh obtížný. Nejprve jsou postiženy ledviny a sítnice, poté mozek.

Celkový zdravotní stav, zhoršující se zrak, pacienti vidí před očima „středy“. Jsou narušeni závratě a pulzujícími bolestmi hlavy a ztrácí se síla v pažích a nohou. V průběhu času se může zhoršit paměť až do snížení intelektuálních schopností, zejména pokud existuje riziko MTR 3-4 stupně.

Jedním z nejnebezpečnějších okamžiků je výskyt krevních sraženin v cévách, které zásobují mozek. To může vést k ischemické mrtvici a tragickým následkům..

Stanovení diagnózy

Pro správnou diagnózu je velmi důležitá anamnéza, tj. Informace získané během vyšetření, seznámení s dokumenty a od samotného pacienta. Zohledňují se stížnosti, ukazatele krevního tlaku a výskyt komplikací. Musíte pravidelně měřit krevní tlak.

Pro stanovení diagnózy potřebuje lékař data pro dynamické pozorování. Chcete-li to provést, musíte měřit tento ukazatel dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Údaje o měření krevního tlaku vám umožní posoudit stav krevních cév.

 • Poslech plic a srdečních zvuků;
 • Perkuse cévního svazku;
 • Stanovení konfigurace srdce;
 • Elektrokardiogram;
 • Ultrazvuk srdce, ledvin a dalších orgánů.

K objasnění stavu těla je nutné provést analýzy:

 • Plazmatická glukóza;
 • Obecná analýza krve a moči;
 • Hladina kreatininu, kyseliny močové, draslíku;
 • Stanovení clearance kreatininu.

Pro přesnou diagnózu jsou monitorovány zvuky plic a srdce..

Jak předcházet rizikovým skupinám 1, 2, 3 a 4 hypertenze

Když pochopíme podstatu problému a uvědomíme si nejrůznější důsledky, začneme uvažovat o východiscích z této situace. Níže jsou uvedeny pouze obecné pokyny. V každém případě pouze lékař může uvést vlastnosti léčby. Neexistují žádné léky, které mohou nahradit korekci životního stylu.

Pouze prací na sobě se člověk může vyhnout nemoci nebo získat kontrolu nad nemocí. Prvním krokem je:

 • minimalizovat používání alkoholu, snadno stravitelných uhlohydrátů a tekutin;
 • přestat kouřit;
 • vyjmout tvrdě uvařenou kávu a čaj;
 • Nepřidávejte do jídla hodně koření, koření;
 • vyhnout se stresu;
 • poskytují dobrý odpočinek a spánek.

V případě potřeby to vše doplňte pravidelným příjmem předepsaných antihypertenziv.

Preventivní opatření

U hypertenze 3. stupně, rizika 4, je prvním místem mezi komplikacemi infarkt myokardu. Aby se zabránilo negativním důsledkům, je třeba dodržovat následující pravidla:

 1. Pravidelné provádění dechových, regeneračních a relaxačních cvičení při mírném tempu, ne více než 20 minut denně.
 2. Zcela eliminujte možnost stresových situací..
 3. Plný spánek, více než 8 hodin. Musíte jít spát současně, nejlépe ve 22:00.
 4. Dlouhé pobyty na čerstvém vzduchu, večerní půlhodinové procházky před spaním.
 5. Jednou provždy se vzdejte špatných návyků.
 6. Sledování tlaku.
 7. Pozorování kardiologem.
 8. Vyvážená strava s úplnou výjimkou smažených, uzených, kořenitých a slaných jídel.
 9. Dekorace léčivých rostlin (šípky, hlohové květy, matečnice, černý rybíz, kalina).
 10. Límcová masáž.

Související videa

O nejčastějších komplikacích hypertenze ve videu:

Dávejte pozor na sebe a pamatujte na to, že je lepší přijmout preventivní opatření než léčit tehdy nemoc a její následky.

 • Odstraňuje příčiny poruch tlaku
 • Normalizuje tlak do 10 minut po podání

- je pravděpodobnost vývoje určité nepříznivé události z kardiovaskulárního systému (včetně úmrtí na kardiovaskulární onemocnění nebo komplikace) v určitém časovém období [1] (například v příštích 10 letech).

Podle toho, jaké kardiovaskulární příhody se berou v úvahu při určitém kardiovaskulárním riziku, lze rozlišit následující rizikové skupiny:

riziková skupinariziko srdeční smrtiriziko nefatálního infarktu myokarduriziko „mírných“ projevů ischemické choroby srdečníriziko srdeční cévní smrtiriziko nefatálních nekardiálních projevů aterosklerózy
riziko srdeční smrtiν
riziko kardiovaskulární smrtiνν
„Tvrdé“ riziko ischemické choroby srdečníνν
globální riziko srdečních chorobννν
globální kardiovaskulární rizikoννννν

IHD - ischemická choroba srdeční

Poměr těchto rizik k sobě navzájem v různých věkových skupinách a pro různá pohlaví je odlišný. Proto při převádění například globálního srdečního rizika na „tvrdé“ srdeční riziko existují speciální tabulky (jedinečné pro různá pohlaví), zejména z Wilson 1998

Příklady kardiovaskulárního rizika jsou:

 • riziko nefatálního infarktu myokardu nebo úmrtí na srdeční choroby v příštích 10 letech na Framinghamově stupnici [2]
 • riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v příštích 10 letech na evropské stupnici SCORE [3]

Postižení


Vzhledem k tomu, že 3. stupeň hypertenze je spojen s vážným porušením funkcí životně důležitých orgánů a má za následek omezení schopnosti péče o sebe, je pacientům předepsáno postižení skupiny 1.
Můžete to získat až po lékařském a sociálním vyšetření. Provádí se na základě lékařského zařízení, ve kterém je pozorována hypertenze..

Při přidělování invalidity se jim zobrazují výplaty důchodů a související dávky..

Lidé s první skupinou jsou zcela postiženi nebo mohou pracovat pouze ve speciálně vytvořených podmínkách.

Praktická aplikace [editovat | upravit kód]

Hodnocení kardiovaskulárního rizika se doporučuje jako praktický nástroj pro stanovení optimálního stupně intervence pro korekci rizika u konkrétní osoby [1] [6]. Mezi hlavní dva předpoklady pro použití kardiovaskulárního rizika v lékařské praxi a ve zdravotnictví patří:

 • omezené ekonomické zdroje a potřeba je využívat co nejefektivněji [8] [9]
 • potřeba vyvážit přínosy a možné poškození preventivních zásahů [9]

Rizikové hodnocení [editovat | upravit kód]

Podle třetí zprávy ATP NCEP [6] se rozlišují tyto stupně rizika:

Riziko"Tvrdé" srdeční riziko v příštích 10 letechOptimální LDL cholesterol
Vysoký> 20%[6]:
 • Minulý infarkt myokardu
 • Angina pectoris
 • Minulý přechodný ischemický atak nebo ischemická mrtvice spojená s karotidovou zásobou
 • Karotidová stenóza> 50%
 • Aneurysma břišní aorty
 • Přerušovaná klaudikace a jiná manifestní periferní ateroskleróza
 • Diabetes mellitus (typ 1 nebo typ 2)

Všechny tyto stavy, kromě prvních dvou, se nazývají ekvivalenty srdeční choroby.

, protože „tvrdé“ srdeční riziko s nimi obvykle přesahuje 20% [6]. A první dva jsou
projevy
ischemická choroba srdeční.

Patologická klasifikace

V této věci je třeba jasně rozlišit fáze a stupně. Ten je charakterizován úrovní, při které tlak stoupá. Fáze odrážejí klinický obraz a komplikace. V souladu se světovým konceptem mohou fáze arteriální hypertenze vypadat takto:

 • Strukturální změny v orgánech a komplikace nebyly odhaleny.
 • Vznik nebezpečných následků ve formě mozkové mrtvice a srdečního infarktu.
 • Ve vnitřních orgánech jsou spojeny s vysokým krevním tlakem známky perestrojky: hypertenzní srdeční onemocnění 2 stupně, změny fundusu, poškození cévní sítě mozku, vrásčitá ledvina.

Měřítka [editovat | upravit kód]

Framingham Scale [Upravit | upravit kód]

Byl vyvinut na základě rozsáhlé epidemiologické studie provedené po dobu 12 let v malém městě Framingham nedaleko Bostonu (Massachusetts, USA). Ačkoli tato škála byla vyvinuta pro americkou populaci, její použitelnost v Evropě a některých dalších populacích byla prokázána [10] po odpovídající kalibraci. První pracovní skupina Evropské kardiologické společnosti, Evropské společnosti pro aterosklerózu a Evropské společnosti pro arteriální hypertenzi v roce 1994 položila Framinghamovu stupnici jako základ pro výpočet rizika kardiovaskulárních příhod ve svých doporučeních pro prevenci koronárních srdečních chorob [8]. Stejný rozsah byl použit v doporučeních druhé evropské pracovní skupiny v roce 1998 [11] a ve třetí zprávě NCEP ATP 2002. Doporučení posledně jmenovaných platí ve Spojených státech dosud [6]. Je důležité věnovat pozornost skutečnosti, že pokud se v amerických doporučeních (3. zpráva NCEP ATP) stanoví vysoké riziko

použil 20% hranici v příštích 10 letech pro rok 2006
tvrdé srdce
riziko, pak v evropských doporučeních do roku 2003 byla ve vztahu k EU použita stejná hranice (20% v příštích 10 letech)
globální kardiovaskulární
riziko.

Měřítko SCORE [Upravit | upravit kód]

V Evropě byla v roce 2003 na základě 12 kohortních studií a údajů o 205178 pacientech vytvořena škála SCORE [3]. Nahradila Framinghamovu stupnici v doporučeních [12] 3. Evropské pracovní skupiny pro prevenci kardiovaskulárních chorob v roce 2003 a její interpretace byla upravena v doporučeních 4. Evropské pracovní skupiny v roce 2007 [1]. Zejména na základě údajů ze kohortové studie projektu MONICA se změnil přibližný vztah mezi desetiletým rizikem kardiovaskulární smrti a globálním kardiovaskulárním rizikem. Pokud v doporučeních z roku 2003 byl koncept vysokého rizika kardiovaskulární smrti (> 5% v příštích 10 letech) korelován s globálním rizikem kardiovaskulární příhody> 20% (v příštích 10 letech), pak v doporučeních z roku 2007 je 5% riziko úmrtí již odpovídá 10% celosvětovému riziku. Koncept vysokého rizika

(stejně jako v doporučeních z roku 2003, riziko smrti> 5% během následujících 10 let) nadále sloužilo jako kritérium pro dosažení cílového LDL cholesterolu („špatný cholesterol“) 20% [13].

riskovat 4 stupně co to je

zjištění

Na základě výše uvedeného můžeme vyvodit následující závěry:

 1. Hypertenze 4 stupně riziko 4 - nejnebezpečnější forma hypertenze, u které je nejvyšší pravděpodobnost vzniku nevratných komplikací.
 2. Patologie může vést k postižení nebo dokonce smrti..
 3. Léčba spočívá v užívání léků, změn životního stylu a diety..
 4. Abyste předešli komplikacím, musíte monitorovat změny hmotnosti a tlaku..

Hypertenzní riziko 4

Jedná se o velmi vysoce rizikovou skupinu nad 30%!

Třetí stupeň hypertenze, při kterém je krevní tlak 180/110 mm RT. sloupec a výše, samozřejmě, vyžaduje pečlivou pozornost, jak lékaře, tak nemocného. Pacient by měl být vyškolen všemi psychofyzickými způsoby, jak snížit vysoký krevní tlak, a pokud je to nutné, zkuste se uchýlit k pomoci.

Kromě toho by lidé s diagnózou hypertenze s rizikem 4 měli vést stabilní zdravý životní styl, zásadně se vyhýbat užívání omamných drog, zůstat v hlučné společnosti. Určitě musí kultivovat psychofyzikální techniku ​​se zaměřením na její fyzické i psychologické části.

Nejlevnějším prostředkem fyzické aktivity by měla být dlouhá procházka po dobu jedné hodiny s přísným dodržováním všech přikázání sebekontroly..

Takzvané riziko závažného kardiovaskulárního onemocnění pacienta by nemělo být šokující. Musí pochopit, že tito notoricky známí 30% nejsou ničím jiným než nejběžnější postavou vytvořenou uměle s cílem ji konečně zombifikovat..

Jsou to právě tito 30%, kteří ho naprosto zklamali v schopnostech svého vlastního těla, přijímali Boží zacházení s chemickými látkami jako dar a mimochodem to nikdy nepovede k uzdravení, ale pouze ke skutečné realizaci těchto procent.

Je důležité pochopit, že jakékoli riziko je především relativní nebo absolutní pravděpodobnost prodeje události, komplikace onemocnění nebo jeho výsledek. Tato pravděpodobnost je však jen matematická postava, která nemá nic společného s přirozeným biosociálním životem člověka.

Jaké jsou šance na rozvoj kardiovaskulárních chorob, a to i na chvíli? To znamená, že osoba je zombie pro povinné nabytí nemoci v následujících deseti letech života. Povinné! Je to jako v chirologii, specialista, který se dívá zblízka do dlaně klienta, neočekávaně prohlašuje, že zbývá jen tolik let, abyste žili!

A toto proroctví koneckonců funguje téměř vždy: zákazníci, až na pár výjimek, jsou nutně investováni do této nešťastné doby - utvoření dominantní nikdy neopustí hranice vědomí, stejně jako podvědomí, bezpečně ukládat tyto nešťastné informace..

Toto je již kód života a dokonce i smrti, který povede člověka pouze uměle vytvořenou cestou. Těchto 10 zbývajících let se bude blížit před očima člověka. To bude již v první řadě algoritmus biologického života, protože společenský i duchovní život se na konci těchto deseti let změní v mučednictví.

Ale těchto 10 let může skončit dříve, ale je nepravděpodobné, že by se protahovaly po delší dobu se zavedeným životním stylem.

Tuto dominanci lze ze vědomí-podvědomí odstranit pouze vlastním úsilím a drasticky změnit algoritmus života vyvinutý v průběhu let a saturovat jej psychofyzickým nastavením. V tuto dobu je prostě nutné být ironií v uvedených 10 letech, a pak se určitě ponoří do zapomnění a zanechají pouze hořkou paměť pro rozloučení.

Kouzelník v žádném případě nemůže předvídat pravděpodobnost komplikací, některých nemocí a ještě více úmrtí - tato informace jistě zasáhne bumerang samotných tvůrců.

Léčba

Tato diagnóza vyžaduje okamžité ošetření a neustálé sledování lékařem a kardiologem. Podmínka je kritická, rizika nevratných následků jsou velká.

Terapie je v tomto případě předepsána jako komplexní - denní příjem léků, které podporují cévy a srdce, speciální strava, zásadní změna životního stylu.

Jak vážně bude pacient brát předpisy a doporučení lékaře, jak úspěšná a produktivní bude léčba.

Přípravy

Je přísně zakázáno předepisovat léky pro sebe, stanovit dávkování! Není možné nekontrolovatelně snižovat tlak.

Specialista individuálně natírá léčebný režim po dobu 2 až 3 měsíců. Léčba probíhá v několika fázích, podle pohody a ukazatelů může lékař snížit dávkování nebo zrušit (nahradit) lék.

Obvykle předepsané komplexní látky:

 • blokátory vápníkových kanálů - léky, které rozšiřují arteriální cévy (kordafen - v případě krize; cordipin, retard - pro dlouhodobý, mírný účinek);
 • ACE inhibitory - tónové cévy; je předepsán na diabetes mellitus, ledviny a srdeční choroby (berliprin, parnaveal, zokardis - účinek roste, lék se hromadí v průběhu 3 týdnů);
 • alfa-adrenergní blokátory - dramaticky snižují tlak (doxazosin - předepsaný pro zadržování moči);
 • centrální antihypertenziva - ovlivňují mozek (maxsonidin - pro obezitu a diabetes; albarel - pro kombinatorickou terapii);
 • diuretika (diuretika) - pro vylučování vody a soli, pro kombinované použití (hypothiazid, indap - má mírný účinek na otoky).

Léčba hypertenze 3. stupně je popsána ve videu:

Lidové léky

Důležité: tradiční medicína není základem pro léčbu hypertenze 3. stupně, jejím hlavním účelem je další podpora těla, obohacení o vitamíny a minerály.

Recepty na hypertenzi:

 • 100 g řepné šťávy, citronu, brusinkové směsi, přidejte 2 lžíce. l med a 100 g. lékařský alkohol, trvejte 3 dny, pijte 1 polévková lžíce. l 2 str. den po jídle;
 • kukuřičné stigmy, máta, valeriána, ruta (2 lžíce l. každá), vařit, trvat na tom, vzít 100 g před jídlem 1 r. ve dne;
 • pro vaskulární tón, odvar heřmánku, třezalka tečkovaná, březové pupeny, nesmrtelník (ve stejných proporcích), kmen, po jídle, 2 lžíce. l 3 str. ve dne;
 • 10 kusů. suché hřebíček nalije 250 g vody, odpaří se v peci, dokud se vývar nezmění na 2 p. Vezměte 1 lžíce. l po jídle 3 str. ve dne;
 • 1 polévková lžíce. l heřmánek, slaměnka, třezalka tečkovaná, březové pupeny, jahodové listy; nalijte vroucí vodu (300 g). Trvejte na tom, 3 hodiny, pijte 2 lžíce. l před jídlem 3 str. ve dne.

Strava

Téměř všichni pacienti s nadváhou mají hypertenzi, zvláštním rizikovým pásmem je obezita..

Bez ohledu na zázračné přípravky, které pacient užívá, ale dokud se hmotnost nesníží, bude tlak stabilně vysoký as diagnózou stupně 3 je skutečný srdeční infarkt nebo mrtvice.

Odkaz! Jednoduchý test - u žen je obvod pasu nejvýše 88 cm, u mužů - ne více než 94 cm - nejsou problémy s nadváhou. Jinak se tlak zvýší..

Je nutné radikálně změnit stravu, vyloučit z ní:

 • všechna uzená masa - klobásy, ryby atd. (sůl drží vodu);
 • rychlé občerstvení a „škodlivé“ tuky - čipy, sušenky atd.;
 • nahradit mastný sýr nízkotučným tvarohem;
 • místo cukru použijte med;
 • máslo a cukrovinky (zejména dorty, koláče, čokoláda);
 • mastné maso, máslo, sádlo a jiné živočišné tuky;
 • masové vývary;
 • zakysaná smetana, smetana;
 • silný čaj, káva nahrazená bylinnými odvary a kompoty.

Byl prokázán přímý vztah mezi krevním tlakem a tělesnou hmotností. Podle statistik se u lidí, kterým se podařilo postupně zbavit dalších liber, snížil tlak o 15 - 20 jednotek.

Nabídka musí obsahovat:

 • vařené ryby s nízkým obsahem tuku;
 • kuřecí prso;
 • dušená a vařená zelenina s minimálním přídavkem kukuřičného oleje;
 • zeleň;
 • nízkotučné kefír;
 • ořechy, semena;
 • sladkosti lze nahradit sušeným ovocem.

Ovoce:

 • vodní meloun - diuretikum, snižuje hladinu cholesterolu v krvi;
 • banány, rybíz, meruňky - zdroj draslíku;
 • kiwi, citrony jsou bohaté na vitamín C, ředí krev, zlepšují průtok krve.

Je důležité kontrolovat množství spotřebované vody (ne více než 2 l); je lepší zcela odmítnout sůl nebo minimalizovat denní dávku (ne více než 2 g).

Jak jíst s hypertenzí je popsáno ve videu:

Rizikové skupiny pro kardiovaskulární komplikace při hypertenze

Hypertenze je polyetiologické onemocnění, jinými slovy kombinace mnoha rizikových faktorů vede k rozvoji onemocnění. proto je pravděpodobnost výskytu GB určována kombinací těchto faktorů, intenzitou jejich působení atd.

Ale jako takový, výskyt hypertenze, zejména pokud jde o asymptomatické formy. nemá příliš praktickou hodnotu, protože člověk může žít po dlouhou dobu, aniž by měl jakékoli potíže a ani nevěděl, že trpí touto nemocí.

Nebezpečí patologie a v důsledku toho i lékařský význam onemocnění spočívá ve vývoji kardiovaskulárních komplikací.

Kardiovaskulární riziko

Dříve se věřilo, že pravděpodobnost kardiovaskulárních komplikací při hypertenze je určována pouze úrovní krevního tlaku. Čím vyšší je tlak, tím větší je riziko komplikací.

K dnešnímu dni bylo stanoveno, že riziko komplikací jako takové je určeno nejen údaji o krevním tlaku, ale také mnoha dalšími faktory, zejména záleží na zapojení dalších orgánů a systémů do patologického procesu, jakož i na přítomnosti souvisejících klinických stavů..

V tomto ohledu jsou všichni pacienti trpící esenciální hypertenzí obvykle rozděleni do 4 skupin, z nichž každá má svou vlastní míru rizika vzniku kardiovaskulárních komplikací.

Hypertenzní rizikové skupiny

Existují 4 rizikové skupiny pro rozvoj kardiovaskulárních komplikací:

1. Nízké riziko. Muži a ženy, kteří ještě nedosáhli 55 let, mají hypertenzi 1. stupně a nemají jiná onemocnění kardiovaskulárního systému, mají nízké riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací, které nepřesahují 15%.

2. Průměrná úroveň. Tato skupina zahrnuje pacienty, kteří mají rizikové faktory komplikací, zejména vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol v krvi, zhoršenou toleranci glukózy, více než 55 let u mužů a 65 let u žen, rodinná anamnéza hypertenze. V tomto případě nejsou pozorovány cílové orgány a související onemocnění. Riziko vzniku kardiovaskulárních komplikací je 15-20%.

3. Vysoké riziko. Tato riziková skupina zahrnuje všechny pacienty, kteří mají příznaky poškození cílového orgánu, zejména hypertrofii levé komory podle instrumentálních studií, zúžení tepen sítnice, známky počátečního poškození ledvin.

4. Skupina velmi vysokého rizika. Tato riziková skupina zahrnuje pacienty, kteří mají přidružená onemocnění, zejména ischemická choroba srdeční, kteří trpěli infarktem myokardu, kteří mají v anamnéze akutní cerebrovaskulární příhodu, trpí srdečním nebo ledvinovým selháním, a také lidi, kteří mají kombinaci hypertenze a diabetu.

Jaký životní styl vede k hypertenzi

I když zjistíte, jaké stádia a stupně hypertenze jsou, můžete mít stále mnoho otázek. I když vám lékař napsal podrobný předpis, koupili jste si pilulky a pili je, nemělo by to ukončit vaši aktivitu proti nemoci. Dnes na lékařských sympoziích se stále více slyší téma životního stylu pacienta s hypertenzí..

Jaká hypertonika by se měla ve vašem životě změnit:

 1. Psychologické vykládání. Chraňte svou psychiku před nadměrným zatížením. Měli byste se, pokud je to možné, chránit před konfliktními situacemi. Okamžitá reakce na dráždidlo je nárůst adrenalinu. To vždy zhoršuje zdraví hypertenze. Najděte způsoby, jak zmírnit emoční stres. Někteří lékaři dokonce doporučují svým pacientům, aby měli domácího mazlíčka - domácí mazlíčky opravdu zmírňují stres, pokud to mohu říci, slouží jako příjemné propuštění. Ale samozřejmě si pamatujte odpovědnost za získání takového přítele..
 2. Fyzioterapie. Musí se stát součástí vašeho života. Pokud si myslíte, že je to nudné a monotónní, pak se mýlíte. Dnes stačí zapnout internet, najít vhodné video a vše opakovat po instruktorovi, aniž byste opustili svůj domov. Velmi pohodlně. Zkuste provádět cvičební terapii 6 dní v týdnu po dobu 2 týdnů v řadě a najdete nový zvyk, který je pro vás užitečný.
 3. Procházka. Tato rada by měla být přijata bez fanatismu. Sledujte své zdraví: když se budete cítit dobře, dopřejte si dlouhé procházky. Například musíte jít na potraviny, vybrat obchod, který trvá 20 minut jednosměrně. Procházka 30-40 minut je vynikající pracovní zátěží (za podmínek dobrého zdraví).
 4. Do hypertenzní obklady. Toto je wellness událost, jedna z mnoha. Ale musí to být dohodnuto s lékařem. Je možné použít aromatické obklady, lékař vám sdělí podrobné recepty. Dávají sílu a zároveň relaxují..

Lékaři vždy zaznamenají stupeň hypertenze a míru rizika na lékařských záznamech pacienta

Není tak důležité, aby pacient tyto kódy znal, jak rozumět - jak reagovat na diagnózu, jak zacházet, co změnit v životě

Před přejídání je problém velkého počtu lidí, nejen pacientů s AH

Ale je důležité nejen pochopit, že se přejídáte, ale také se pokusit to překonat. Přejídání vždy přispívá k obezitě, která umožní, aby nemoc postupovala rychle - z jedné fáze se přesune do druhé

Sůl je dalším nepřítelem hypertenze. Snižte jeho spotřebu a nezapomeňte - nejedná se o soukromé přání, ale o jedno z prvních pravidel pro diagnostikovanou hypertenzi. Sodík, jak víte, zadržuje vodu v těle, narušuje funkčnost krevních cév s výstelkou endotelu a podporuje zvýšení tlaku.

Pamatujte, že v koření je hodně sodíku. Sleď, klobásy, konzervované potraviny - to by mělo být na hypertenzním stole vzácné. Musíte se soustředit na takovou normu: půl lžičky soli bez kopce denně. To je to, co přidáte do jídla a co sůl již obsahuje.

Hypertenze neodpouští nepozornost. Jakmile pacient zjistí první příznaky tohoto onemocnění, začne je ignorovat, vrhne se do nebezpečné pasti. Následně bude takový pacient smutný, že neměl čas reagovat včas, že se nezhojil, když to bylo relativně snadné..

Je Důležité Mít Na Paměti Dystonie

 • Tlak
  Jak dešifrovat obecný krevní test
  11 minut Autor: Lyubov Dobretsova 1243Sekce medicíny věnovaná studiu hlavní tělesné tekutiny (krve) se nazývá hematologie. Obecná klinická analýza (OAC) je součástí řady klinických a hematologických studií určených k posouzení chemického složení a fyzikálních vlastností krve.
 • Tlak
  Zjistěte svou hladinu hořčíku v krvi
  Pohodlná navigace v článku:Norma hořčíku v krvi Hořčík je jedním z hlavních prvků, které jsou důležité pro normální fungování těla. Jako antagonista vápníku je spolu s ním zodpovědný za udržování buněčných membrán v optimálním stavu.

O Nás

Fototerapie se v lékařské praxi aktivně používá k léčbě různých onemocnění. Zahrnuje použití viditelného světla, laseru, infračerveného spektra a ultrafialových paprsků (UV).