Intraventrikulární blokáda

Intraventrikulární blokáda způsobuje arytmie spojené se zhoršeným průchodem impulsu ve vodivém systému myokardu v komorové oblasti, tj. Od svazku jeho k nohám - Purkinjovým vláknům. Takové porušení se nazývá blokáda, v tomto případě - jeho svazek.

Klasifikace

Existuje několik klasifikací..

Podle stupně porušení rozlišují:

 • Neúplná blokáda (částečná), když je průchod pulsu pouze zpomalen a komplex QRS má délku 0,10-0,11.
 • Úplné zablokování, když je impuls úplně zastaven a komplex QRS expanduje nad 0,12.
 • Podle lokalizace porušení rozlišují:
 • Monofascikulární nebo single-start, když je porucha vodivosti vytvořena v jedné jediné noze svazku jeho - v pravé noze, levé noze přední větve nebo levé noze zadní větve.
 • Bifascikulární nebo dvousvazková blokáda, pokud je vedení narušeno v levé noze, levé noze přední větve a pravé noze nebo levé noze zadní větve a pravé noze.
 • Trifascikulární nebo třívrstvá blokáda, pokud dojde k porušení ve všech třech větvích.
 • Lokální, peri-infarkt nebo fokální blokáda, když dojde k lokálnímu štěpení komplexu QRS. To znamená, že se léze vyskytuje v určité omezené oblasti levé komory, v určité oblasti. Fokus je zpravidla vytvářen v oblasti sousedící s vytvořenou nekrotickou oblastí s infarktem myokardu. Jinými slovy, vzniká distálně od hlavních větví jeho levé a pravé nohy.
 • Periferní intraventrikulární blokáda se nazývá, pokud je do procesu zapojeno periferní větvení nohou..
 • Proximální, když je léze uvnitř jeho svazku.
 • Distální blokáda se nazývá, pokud je léze lokalizována na úrovni větví levé nohy nebo vpravo.

Intraventrikulární blokáda je přirozeně rozdělena na:

 • Konstantní, když neustále dochází k narušení vodivosti pulsu.
 • Přerušovaný nebo přerušovaný. Můžete také najít názvy, jako jsou střídavé, přechodné nebo skryté. To vše jsou jména stejného porušení, když se průchod rytmu z nějakého důvodu zpomalí, méně často se zastaví a poté se znovu obnoví.

Existuje také koncept nespecifických intraventrikulárních blokád nebo arborizace, kdy data elektrokardiogramu v jedné nebo několika větvích nespadají do známek, které jsou dnes k dispozici. Šířka komplexu QRS zároveň nemá významné změny. Takový obrázek je pozorován v případě zhoršení průchodnosti impulsu podél distálního (konečného) větvení nohou. S difúzními lézemi srdečního svalu se však komorový komplex vždy rozšiřuje.

Rozlišuje se také podle stupně poškození: první, druhý, třetí a čtvrtý stupeň.

Všechny typy intraventrikulární blokády lze vzájemně kombinovat. V klinické kardiologii je obvyklé podrobně uvádět, jaký druh porušení. To dále pomáhá při jmenování adekvátní léčby..

Příznaky

Nemoc zpravidla nemá výrazné příznaky, s výjimkou obecné rychlé únavy a únavy. Při příčných neúplných blokádách se může objevit ztráta pulzů a / nebo srdečních zvuků. Pacienti si někdy stěžují na pocit klesajícího srdce. V případě příčných úplných blokád dochází ke přetrvávající bradykardii se všemi jejími klinickými projevy. V těchto případech se často vyskytuje syndrom Dams-Stokes-Morgani. Pokud je příčný plný blok také distální, zvyšuje se riziko rozvoje anginy pectoris nebo srdečního selhání a někdy i náhlé smrti..

Diagnostika

Obvykle stačí jedno EKG pro stanovení diagnózy. V případě potřeby může lékař předepsat ultrazvuk srdce. A s přerušovaným blokováním - Holterovo monitorování EKG.

Příčiny

 • Myokarditida.
 • Ischemická choroba srdeční (CHD).
 • Vrozené srdeční vady.
 • Kardiomyopatie.
 • CHOPN.
 • Aortální stenóza, zvláště komplikovaná kalcifikací.
 • Poranění srdce.
 • Hyperkalémie.
 • Hypertonické onemocnění.
 • Operace srdce.
 • Srdeční nádory.
 • Svalová progresivní dystrofie.
 • Lenegro nemoc.
 • Syphilitická guma.
 • Levova nemoc.
 • Předávkování prokainamidem, chinidinem, stříhanthinem K.
 • Získané defekty, zejména u revmatoidních lézí, obvykle způsobují tvorbu pravé nohy.
 • Plicní srdce také obvykle způsobuje poškození pravé nohy.

Léčba

Blokáda svazků nohou do mírné míry obvykle nevyžaduje žádné ošetření. Navíc není přístupná lékové terapii. Mělo by se to brát v úvahu pouze při předepisování léků. U bloků proximálního typu se někdy předepisuje atropin nebo jeho analogy, ale účinek je krátkodobý. Celá terapie tedy nakonec vede k léčbě onemocnění, které způsobilo blokádu. Jinými slovy, odstranit příčinu.

U Dams-Stokes-Morgagniho syndromu nebo výskytu srdečního selhání a / nebo periferní cirkulace krve, jakož i anginy pectoris je vyžadována permanentní nebo dočasná elektrická stimulace komor.

Predikce a prevence léčby.

Prognóza léčby do značné míry závisí na stupni poškození myokardiálního vodivého systému a na včasném určení adekvátní léčby kauzální choroby..

Prevence je včasná léčba nemoci, která může vést k intraventrikulární blokádě, udržení zdravého životního stylu a pravidelnému prof. vyšetření doktorem.

Pomalé vedení impulzů nebo intraventrikulární blok: příznaky, příčiny a řešení

Ke zpomalení srdečního impulsu podél komorového myokardu dochází v důsledku překážek v podobě zaměření zánětu, jizvové tkáně (po srdečních záchvatech), dystrofických nebo nádorových procesů. Běžné příčiny zhoršeného vedení jsou: hypertenze, ateroskleróza a srdeční vady.

Projevy nemusí být přítomny u lokálních bloků, v případě rozsáhlého poškození srdečního svalu pacientů jsou závratě a mdloby rušivé. Léky se používají k léčbě, může být vyžadován kardiostimulátor.

Příčiny intraventrikulární blokády

U zcela zdravých lidí se vyskytují některé případy blokády vodivosti v srdečních komorách. Nejčastěji se však tato patologie vyvíjí s nemocemi. U dětí mohou být tyto důvody:

 • myokardiální dystrofie nebo zánět,
 • kardioskleróza po myokarditidě,
 • změny ve struktuře srdečního svalu při malformacích,
 • nádorové procesy.

Struktura etiologických faktorů u dospělých pacientů je odlišná. Asi 30% z toho zabírá hlavní důvody:

 • ateroskleróza koronárních tepen, ischemická choroba a její projevy - infarkt myokardu;
 • arteriální hypertenze, zejména s hypertrofií levé komory;
 • revmatismus, srdeční vady na pozadí, stav po chirurgickém zákroku.

Zbytek je spojen s otravou alkoholem, diuretiky (šetřící draslík), srdečními glykosidy a psychotropními drogami. Blokáda může způsobit traumatické poškození hrudníku a selhání ledvin.

Doporučujeme přečíst článek o blokádě nohou svazku jeho. Z toho se dozvíte o příčinách a symptomech patologie u dětí a dospělých, o typech onemocnění, metodách diagnostiky a léčby.

A tady je více o sinoaurikulární blokádě srdce.

Impuls při kontrakci prochází komorami skrz jeho svazky. Mají 3 větve - pravou a 2 levou (přední a zadní). Pokud je zablokována pouze jedna větev (noha), pak se taková blokáda nazývá jedno paprsek, může existovat kombinace dvou nebo tří blokovaných nohou svazku Giss..

Plná a částečná

Neúplná (částečná) blokáda znamená, že jedna z větví zůstala nedotčena a prostřednictvím ní se impuls může dostat do myokardu, ale se zpožděním. Po dokončení dochází k narušení spojení mezi síní a komorami, což způsobuje autonomní vzácné kontrakce. V tomto případě nepřekračuje tepová frekvence 30 - 40 tepů za minutu, což nestačí pro správnou výživu orgánů.

Místní (místní), arborizace

Poté, co impuls prošel nohama Giss, se šíří podél malých větví Purkinje. Pokud je na této úrovni signál narušen, nazývá se to lokální (fokální nebo lokální) intraventrikulární blok. V závislosti na stupni poškození myokardu blokáda ovlivňuje:

 • vodivá vlákna,
 • Purkinje buněčné přechodové místo v myokardu,
 • myokardiální kontraktilní buňky.

Takové porušení je zřídka izolováno, častěji se také odhalí blokáda levého svazku Giss. Ohniska blokády jsou často způsobeny nekrózou - akutním infarktem myokardu.

Nespecifické

Při kombinaci několika lokálních zón se zhoršenou vodivostí se objeví EKG vzor, ​​který neodpovídá žádnému známému blokování. Takové atypické příznaky byly označovány jako nespecifický intraventrikulární blok..

Příznaky patologie

Blokace vodivého systému komor je nejčastěji diagnostickým nálezem během preventivního vyšetření, protože neexistují žádné specifické příznaky. Jedinými příznaky mohou být příznaky základní nemoci: bolest za hrudní kost, bolest hlavy nebo srdce.

Například první úplná blokáda bolesti jako u anginy pectoris může být známkou akutního infarktu myokardu. Blokáda nohou Hiss mění tvar komorových komplexů a maskuje tak oblast nekrózy srdečního svalu..

Nespecifická blokáda a mírné narušení vodivosti na úrovni Purkinjských vláken jsou obvykle méně nebezpečná, ale na tomto místě jsou případy vzniku ohnisek atypického zdroje elektrických impulsů. Pacienti by měli také podstoupit komplexní vyšetření, aby se vyloučila nekróza, zánět myokardu nebo kardioskleróza.

Jaké je nebezpečí stavu

Blok vodivosti na jedné noze, zejména na částečné, nepředstavuje pro pacienta hrozbu, je-li základní onemocnění kompenzováno, neexistují žádné známky jeho progrese a zhoršené vedení nezpomaluje rytmus kontrakcí.

Dva paprsky, a zejména tři paprsky, mohou zastavit šíření impulsů z síní do myokardu komor. Tento stav je úplným atrioventrikulárním blokem, ohrožuje život, protože vede k epizodám ztráty vědomí, jako je Morgagni-Adams-Stokesův syndrom. Úplné blokování signálů má za následek zastavení kontrakcí a smrt pacienta.

Podívejte se na video o srdečních rytmech a poruchách vedení:

Diagnostické metody

Nejspolehlivějším diagnostickým příznakem blokády nohou svazku Giss jsou typické změny na elektrokardiogramu. Pokud jsou odhaleny, mohou být pro stanovení příčiny tohoto porušení vyžadovány další instrumentální metody..

Hodnoty EKG

V typických případech se během blokády zjistí takové odchylky:

 • kompletní blokáda - šířka komorového komplexu je více než 0,12 s, pokud je menší, pak je blokáda částečná;
 • pravá noha Giss - komplex QRST v pravé hrudníku je podobný velkému písmenu M, vlevo je zvětšená a zoubkovaná S;
 • levá noha - rozšířená a deformovaná QRST v levé hrudníku a vpravo - hluboká S;
 • arborizace - žádné zvýšení R na 4 hrudní svody;
 • intrainfarkt (uvnitř ohniska nekrózy) - hluboká a široká Q v postižené oblasti;
 • peri-infarkt se vyskytuje kolem nekrotických buněk - deformovaná R vlna s nízkou amplitudou.

Další metody

Vyšetřují se všichni pacienti s počáteční detekcí blokády a stížností na bolest nebo přerušení srdce. Může zahrnovat:

 • Ultrazvuk srdce pomůže identifikovat defekty chlopní a septum srdce, zánětlivý proces, infarkt v minulosti.
 • Holter monitoring detekuje přerušovanou blokádu, ke které dochází během cvičení v době zvýšeného rytmu.
 • Koronarografie je předepsána ke studiu průchodnosti koronárních tepen před plánovanou instalací stentu nebo zkratu.

Léčba u dospělých a dětí

Protože blokáda intraventrikulárního vedení není nezávislým onemocněním, je léčba nutná pouze v případech, kdy jsou detekována onemocnění kardiovaskulárního systému:

 • V případě srdečního infarktu jsou indikovány nouzové stentování nebo tradiční metody - analgezie, intravenózní nitráty, intenzivní terapie ředěním krve.
 • Myokarditida je léčena antibiotiky a podle indikací hormony..
 • V případě kardiosklerózy a selhání oběhu se používají diuretika a srdeční glykosidy..
 • Srdeční vady vyžadují chirurgickou léčbu.
 • Hypertrofie myokardu s arteriální hypertenzí klesá při odpovídající antihypertenzivní terapii.
 • Kompletní atrioventrikulární blok je indikací pro instalaci kardiostimulátoru.

Doporučujeme přečíst článek o atrioventrikulárním srdečním bloku. Z toho se dozvíte o patologii a její klasifikaci, příčinách a symptomech vývoje, léčby a prognózy pro pacienta.

A zde je více o příčinách defektu komorového septa.

K intraventrikulární blokádě dochází, pokud má myokard ložiska nekrózy, zánětu nebo zjizvení, hypertrofické buňky. To vytváří bariéru pro šíření pulsu podél Gissova paprsku a Purkinjských vláken. Blokování jedním paprskem může být normální, ale první detekované patologické vodivé signály mohou maskovat infarkt myokardu.

Proto je u všech pacientů se stížnostmi na srdeční funkci prokázáno kompletní klinické vyšetření. Pro léčení se používají léky a při absenci účinku se provádí chirurgická korekce.

Intraventrikulární vedení srdce se stanoví podle indikací na EKG. Příčiny lokálních, lokálních poruch u dětí, adolescentů a dospělých jsou různé. Jakou roli hraje UPU??

Odhalená blokáda nohou svazku Jeho naznačuje mnoho odchylek v práci myokardu. Je pravý a levý, plný a neúplný, větve, přední větve, dva a tři paprsky. Jaké je nebezpečí blokády u dospělých a dětí? Jaké jsou známky a léčba EKG? Jaké jsou příznaky žen? Proč je detekován během těhotenství? Je blokování svazků Jeho nebezpečných?

Dochází k narušení síňového vedení, a to jak asymptomatických, tak těžkých. Důvod obvykle spočívá v ischemické chorobě srdeční. Indikace na EKG pomáhají identifikovat nemoc. Léčba je dlouhá. Co je to nebezpečný stav?

Po určitých onemocněních se může vyvinout myokardiální kardioskleróza. Tato patologie je charakterizována poruchami rytmu a dalšími nepříjemnými projevy. Léčba musí být zahájena čím dříve, tím lépe.

Taková závažná patologie, jako je atrioventrikulární blok, má stupeň manifestace různé - 1, 2, 3. Může být také úplná, neúplná, mobitzová, získaná nebo vrozená. Příznaky jsou specifické a léčba není nutná ve všech případech..

Pokud se u novorozence nebo dospělého vyskytla defekt komorového septa, je obvykle nutný chirurgický zákrok. Stává se to svalnaté, remymbranózní. Během auskultace jsou slyšet zvuky, nezávislé uzavření je vzácné. Co je hemodynamika, léčba?

Onemocnění, jako je sinoaurikulární blokáda, má tři stupně projevu (1 a 2 jsou relativně neškodné, přičemž třetí vyžaduje kardiostimulátor), jakož i typy 1 a 2. Léčba je předepsána na základě patologie, která ji způsobila.

V případě poruch rytmu je předepsán Etatsizin, jehož použití je kontraindikováno po srdečním infarktu, se selháním levé komory. Doba aplikace je volena lékařem. U arytmií je důležité dodržovat pravidla pro užívání tablet.

Pacienti, kteří čelí srdečním problémům, se zajímají o to, zda přesné údaje EKG ukazují myokarditidu. Zkušené diagnostické pracovníky budou příznaky a změny viditelné, mohou však být dodatečně předepsána další vyšetření, například ECHO KG.

Co je fokální intraventrikulární blokáda. Fokální intraventrikulární blok, který to

Intraventrikulární blok je zpomalení nebo úplné zastavení buzení komorového myokardu v důsledku poškození vodivého systému srdce pod atrioventrikulárním uzlem. K dispozici je částečná nebo úplná blokáda jedné nebo dvou větví svazku Hys - blokáda s jedním paprskem (monofascikulární) a blokáda s dvěma paprsky (bifascikulární). Úplné blokování průběhu depolarizační vlny podél tří větví Jeho větve (tří paprsku, trifascikulárního bloku) vede k AV bloku III. Stupně. Vznikají také různé kombinace částečných a úplných blokovacích větví Jeho větve..

 • Jeden paprsek (monofascikulární)
 • pravé chodidlo
 • přední větev levé nohy
 • zadní větev levé nohy
 • Dvou paprskový (bifascikulární)
 • levé chodidlo
 • pravá noha a přední větev levé nohy
 • pravá noha a zadní větev levé nohy
 • Tři paprsky (trifascikulární)
 • částečný
 • kompletní
 • Arborizace
 • Fokální (peri-infarkt)
 • Blokády se také vyznačují úplnými a neúplnými (částečnými), perzistentními a přechodnými (přechodnými)..

 • CHD (defekt septa síní, stenóza úst plicní tepny)
 • Esenciální arteriální hypertenze
 • Aortální stenóza s kalcifikací
 • Kardiomyopatie
 • Myokarditida
 • Poranění srdce
 • Progresivní svalová dystrofie
 • Předávkování chinidinem, prokainamidem, stříhanthinem
 • Operace srdce
 • Syphilitická guma
 • Srdeční nádory
 • Lenegro nemoc
 • Leova nemoc.

  Blokáda levé nohy svazku Jeho - úplné zastavení buzení podél levé nohy svazku Jeho nebo současně podél jeho přední a zadní větve. Vždy známky patologie; pozorované s frekvencí 0,5–2%, u dětí se zřídka vyvíjí (0,005%). V 90% případů se vyskytuje po 50 letech, hlavními příčinami jsou IHD a arteriální hypertenze. Často maskuje EKG známky infarktu myokardu.

 • Identifikace EKG
 • Rozšíření komplexu QRS> 0,12 s ve všech svodech
 • Deformace komplexu QRS s výskytem zářezů a zvýšením doby vnitřní odchylky v levé části hrudníku
 • Zvyšování amplitudy zubů komplexu QRS v levé části hrudníku vede
 • Nervová odchylka segmentu S-T a vlny T v levé části hrudníku
 • Odchylka EOS doleva (volitelné).
 • Částečná (neúplná) blokáda levého svazku.
 • Blokáda přední větve levé nohy svazku jeho. Hlavním diagnostickým příznakem je odchylka EOS doleva, úhel a> (-30 °) (S vlna ve standardním elektrodě III je větší než S vlna ve standardním elektrodě II), QRS (+ 90 °) (vyjádřená S vlna ve standardním elektrodě I, vysoká R v III standardní svod), QRS 0,12 s ve všech svodech
 • Deformace komplexu QRS s výskytem zářezů a zvýšením doby vnitřní odchylky v pravé části hrudníku vede
 • V přiřazení V (někdy V 2) je formou komorových komplexů R, Rs nebo rSR
 • Nesouhlasná odchylka segmentu S-T a vlny T v pravé části hrudníku
 • Odchylka EOS doprava (volitelné).
 • Neúplná (částečná) forma blokády pravé nohy jeho svazku - je charakterizována stejnými morfologickými kritérii jako blokáda pravé nohy, ale trvání komplexu QRS Bugaev Michail Valentinovič:

  Ahoj. Pokud je to také o IHD, aspirin se používá v malých dávkách (75-100 mg / den), výhodně enterosolventně (Aspirin-cardio, Cardiomagnyl), aby se zabránilo srdečnímu infarktu. A léky na kontrolu krevního tlaku. Pokud je na těchto lécích krevní tlak stabilní, není třeba nic zvláštního měnit. Pokud se neporadíte s kardiologem o potřebě ACE inhibitorů.

  Vyrobila EKG pro lázeňskou léčbu. Výsledek: sinusový rytmus 73 úderů za minutu. Eos je umístěn vodorovně. Fokální intraventrikulární blok. Co to znamená? je možné s tím jít do sanatoria?

  Odpovědi Maltsev Igor Viktorovich:

  Dobré odpoledne. Přítomnost fokálního intraventrikulárního bloku je variantou normy.

  Tento závěr EKG není kontraindikací k léčbě sanatoria. Mnohem důležitější je vaše primární klinická diagnóza a přítomnost souběžné patologie.

  Kardiogram říká: nespecifické blokování intraventrikulárního vedení, syndrom WPW typu B, je možná hypertrofie levé komory, EKG je abnormální, sinusový rytmus odpovězte, co to znamená?

  Bugaev Michail Valentinovič odpovídá:

  Ahoj. To znamená přítomnost „extra elektrického drátu“ v srdci, vrozená anomálie. Pokud existují záchvaty bušení srdce, musí být odstraněny. To se v současné době děje katetricky s téměř 100% úspěchem..

  Dobrý den, můj manžel je 49 let, výška 182, hmotnost 85 kg. Nepije vůbec alkohol a nikdy nekouří. Atletická postava, zvykla dělat velký tenis. Pracuje v kanceláři, psychoemocionální stres je častý, povaha introvertů. V dubnu si stěžoval na srdeční selhání. EKG Sinus rytmus srdeční frekvence 59 za minutu, narušení intraventrikulárního vedení, jednotlivé komorové extrasystoly 5 za 1 min. Metabolické změny v myokardu. Halter - srdeční frekvence od 53 do 144 průměrný den - 85, spánek-59. Jednorázová polytopická akupresura žaludku všechna měření-11949. den-9770, spánek-2179. spárovaná akupresura žaludku -1 den; jeden supravent. Extrasystole-26, den- 15, spánek 11. Pauzy v důsledku sinusové arytmie-92. Circadian index - 144% v rámci normálních limitů. Během dne byla srdeční frekvence 83% možné. Tuberkulóza srdeční frekvence je normální. Nebyly zjištěny ischemické změny ST. Rozsah prací prováděných na žebříkových testech 83% maxima pro daný věk Submax HR bylo dosaženo ve dvou případech, tolerance k fyzické aktivitě je vysoká. V průběhu dne se opravený interval QT prodlužuje o 450 ms po dobu 8 minut (1% času). Analýza změny T neposkytla výsledky. Variabilita rytmu byla zachována. Pozdní síňové potenciály byly nalezeny v 10% případů. Výsledky analýzy byly získány ve 46 případech ze 142 Pozdní komorové intervaly byly získány v 80 případech ze 142. Nejsou žádné známky AV bloku. ECHO KG - malá mitrální a trikuspidální regurgitace, kalcinóza aortální chlopně 1 st., Její otevření 18 mm normální, hyperechoická stěna aorty, pravá síň nezvětšena, pravá komora 26 mm. 67%, hmotnost myokardu-LV-177, hmotnostní index myokardu lev. Tloušťka MZHP-in diastole-v mm-10, tloušťka WLW-in diastole mm-10. Pravá komora v mm-26. Kardiolog jmenoval: Etatsizin jednu kartu. 3krát denně po dobu jednoho měsíce, Panangin, Kudesan, hořčík B6, Panangin a Mildronate intravenózně Během léčby zmizelo nepohodlí v oblasti srdce 3. den. Holter během léčby, srdeční frekvence od 47 do 133. Jednorázová polytopická akupunktura všech Measurements-223.Day-213, sleep-10.. Single supravent. extrasystoles-11. Pauza kvůli sinusové arytmii-26. Circadian index-135% v rámci normálních limitů. Tuberkulóza srdeční frekvence je normální. Nebyly zjištěny žádné ischemické změny v ST. Tolerance k fyzické aktivitě je vysoká. Během dne je korigovaný QT interval prodloužen o 450 ms po dobu 8 minut (1% času). Pozitivní výsledek změny T po dobu 4 minut 10 sekund. -2% z 2 hodin 49 minut, 20 sekund. Maximální doba trvání stránek s pozitivní změnou je 1 minuta. 10 s.. průměrná -1 min. Variabilita rytmu je zachována Pozdní síňové potenciály byly zjištěny ve 32% případů Výsledky analýzy byly získány ve 37 případech ze 140. Pozdní komorové intervaly byly získány v 77 případech ze 140. Přechodný AV blok 1. st. celkové trvání 9 hodin, 28 minut. 3 týdny po zrušení etacizinu jsou výsledky srdeční frekvence Holter -.- od 48 do 145. Jednotlivé polytopické žaludy.Extrasystoly všechna měření-11949. Den-9941, spánek-2981. Spárované žaludky.Extrasystoly -2 odpoledne. Single supravent. Extrasystoles-24. Spároval se nadzhelud-2. Objevil se paroxysm nadzhelud.tachycardia-1. Pauzy způsobené sinusovou arytmií-52. Circadian index-138% v rámci normálních limitů. Turbulence srdeční frekvence je normální. Nebyly zjištěny žádné ischemické změny v ST. Množství práce provedené na vzorcích žebříku bylo 86% maxima pro daný věk. Submax. HR bylo dosaženo ve dvou případech. Tolerance k fyzické aktivitě byla vysoká. Během dne došlo k prodloužení korigované QT- interval přes 450 ms po dobu 10 minut (1% času) Pozitivní výsledek změny T za 1 min.10 s. Maximální délka řezů s pozitivní změnou 1 min. 10 sekund zachována variabilita rytmu Pozdní ventrikulární intervaly byly získány v 75 případech z 158. Neexistují žádné známky AV bloku. Po posledním holteru kardiolog předepsal Etacizin 1t.3 krát denně, ale řekl, že to bude trvat několik měsíců nebo možná celou dobu. Nebo možná budete muset vést RFA. V současné době můj manžel nic neobtěžuje. Četli jsme o AAA. Bojíme se pokračovat v užívání etatsizinu opakovaně a tím ještě déle. Nyní užíváme Novopassid, mateřskou, magnnerotovou, Kudesan. Průzkumy prošly: ultrazvukový štít. šíje. Výsledkem propíchnutí je cytogram cystického strumy TTG-0,56 T4sv. -16,3 Endokrinolog řekl, že léčba není indikována pouze monitorováním, monitorováním hormonů a ultrazvukem. Krevní a močové testy jsou normální, HDF-HR. Remise gastritidy. Ultrazvuk vnitřních orgánů bez Cholecystektomie v roce 2011. K-4,7 Ca-2,62 Hořčík-1,05 zinek-11,5 mědi - 15,3 Na 142 mmol / L Prostspecific. Antigen-0,3 Lipidogram-triglyceridy-1,4 cholesterol-5,7 HSLNVP 1,45 HSLPNV-3,68 HSLPONP-0,64 index aterogenity-3,0 CT CT hrudních orgánů lokální fibróza horního laloku pravých plic S 2 líná fibróza, jednotlivé komisi utrpěly v roce 2011 pneumonii, ve tvaru srdce, normální velikosti. Na straně muskuloskeletálního systému byly známky osteochondrózy. Řekl dalšímu kardiologovi, že nepotřebujeme AAP, doporučil, abychom pokračovali v užívání sedativ, sledování EKG, Holter po 3 měsících a další vyšetření-VEM a vyloučit opisthorchiasis, lam blióza. Diagnóza: Idiopatická porucha rytmu, častá ventrikulární extrasystole. Je možné provádět VEM s tak častým extrasystolem? Vezměte etatsizin nebo je to omezeno na sedativní terapii s dynamickým monitorováním? Nyní se cítíme dobře, nic se nestaráme.Krevní tlak je vždy stabilní 120/80 mm Hg. Večer spočítáme puls od 9 do 5 extrasystolů za minutu! Jak obtížná je naše situace a život ohrožující, protože existuje tolik extrasystolů, téměř 13 000 denně? Nespím, poslouchám ho v noci a odpoledne přemýšlím o důvodech, proč mu volám, i když skrývám vzrušení. Předem děkuji za vaši odpověď, Olgy.

  Bugaev Michail Valentinovič odpovídá:

  Ahoj. Etatsizin bych nepředepisoval, pokud je to možné - udělal bych cyklistickou ergometrii, pokud by se extrasystol stal častějším - proveďte koronární angiografii. Současně léčit štítnou žlázu, její nemoci často vedou k poruchám rytmu. Ablace, myslím, není příliš slibná, protože extrasystole je polymorfní, pravděpodobně ne z jednoho zaměření. Z drog bych nejprve vyzkoušel beta blokátory.

  Ahoj doktore, klinická diagnóza je vyrobena z hypertenze 2 lžíce. WHO riziko 3 sinus tachykardie CH I f. třída NYHA dyslipidimie, uzávěr ohlávky - jednorázový supraventrikulární extrasystol extrasystol přechodný A-V blok 1 stupeň mírná forma COAC ultrazvuk srdeční závěr zhutnění stěn aortální kořenové fibrózy ventilů aortální chlopně levá srdeční hypertrofie myokardu EKG SINUS RHYTHM 78 rytmů. porušení intraventrikulárního vedení Mám 58 let, váha 80 kg, jak se s ním zachází a co má zacházet

  Selyuk Maryana Nikolaevna odpovídá:

  Dobré odpoledne, Zinaido! Bohužel neúplný závěr echokardiografie. Neexistují žádné parametry, kterými mohou být chlopně protetizovány či nikoliv, protože „zhutnění stěn aorty kořene fibrózy chlopní chlopně chlopně“ nestačí k mluvení o hemodynamickém selhání. Hlavní věc je, že je nutné léčit hypertenzi. Měli byste neustále brát léky na kontrolu krevního tlaku, protože v srdci již existují určité strukturální změny, které se budou vyvíjet. Pro kontrolu lipidů je nezbytné - Atoris (nemůžu napsat dávku, protože neznám hladinu celkového cholesterolu. Pokud potřebujete další radu ohledně antihypertenziv, napište hladinu krevního tlaku ráno, večer (několik dní) a která léčiva (musíte dávku).

  Amonov Odil Shukurlaevich odpovídá:

  Dobrý den: ošetření operací nevyžaduje, musíte psát stížnosti a na základě stížností musíte uzavřít. Indikátory zařízení neodrážejí vždy kliniku onemocnění.

  Dobrá denní doba!
  51letý muž ze školy dodnes se zabývá volejbalem, fotbalem, basketbalem (amatér)
  Často trpěl lacunární anginou, v roce 1999, dvakrát za sebou, opět trpěl lacunární anginou (purulentní). Bylo provedeno EKG: interval RR 0,8; přechodová zóna V3-V4; PQ intervaly 0,16; QRS 0,08; QRST 0,36; komplex QRS se nezmění; Závěr: sinusový rytmus se srdeční frekvencí 75 za 1 minutu, normální poloha el. osa srdce, porušení / žaludku. dirigování. V roce 2001 mě trápily bolesti v oblasti hrudníku (hlavně ráno v klidu). Byl jsem na ambulantní léčbě (10 dní). IHD, 3 libry anginy pectoris. buněk nebyly provedeny žádné jiné vyšetření než EKG. 2001 EKG: příznaky LV hypertrofie se subepinardiální ischemií přední stěny. Porušení intraventrikulárního vedení. Útoky nebyly dlouhé až 2 minuty a nebyly časté, hlavně bez nitroglycerinu, odmítnuté na konci léčby, protože byly tam silné bolesti hlavy. Už jsem nešel do nemocnice, ale zároveň jsem se účastnil fotbalových a volejbalových soutěží, 20 km jsem lovil ryby. Současně dostal dvanáctníkový vřed, ošetřoval vřed lidovými prostředky, ale ze srdce si nebral žádné léky. Až do roku 2007 se jednotlivé záchvaty, které se konaly při sezení, poté nic neobtěžovaly, dosud nebyly záchvaty opakovány ani jednou. Vede také k aktivnímu životnímu stylu, není dýchavičnost, otok, vždycky chodí, bolesti hlavy se neobtěžují. V roce 2008, opět hnisavé bolest v krku., Od t do 41, tím nějak snížil. doma, sestřelil ostře na 36,8, ale další den na doktorově jmenování už byl 38,5.
  V roce 2008 byl hospitalizován plánovaným způsobem, aby objasnil diagnózu.
  Diagnóza: hypertenze 11. HNS o-1, IHD, angina pectoris 1 fc, PEAKS? Infekční endokarditida, remise?, Dvanáctníkový vřed, remise
  Údaje o vyšetření: ultrazvuk srdce
  MK: tlakový gradient - normální, regurgitace - subklap, zahuštění PSMK. AK: průměr aorty (to není dále jasné) je 36 mm, průměr aorty v úrovni stoupající oblasti je 33 mm, stěny aorty jsou utěsněné, systolická divergence ventilů je 24, tlakový gradient je max-3,6 mm Hg, bez regurgitace, formace d = 9,6 mm v oblasti vegetace RCC? TK-regurgitační subclap, LA-regurgitační subclap. LV: KDR-50 mm, KSR-36 mm, PZh-23 mm, LP-37 mm, MZHP-10,5 mm, ZSLZH-10,5 mm, FV-49. Perikard se nezmění.
  Test EKG s dávkami. fyzický zatížení (VEM) - test negativní tolerance v / sterd
  Holter EKG monitoring: denní dynamika srdeční frekvence-den-63-151, noc-51-78, sinusový rytmus. Porušení rytmu v ide: jediný FEV-celkem 586, jeden PE-celkem 31, SA-blok s pauzy do 1719 ms-celkem 16. EKG známky ischemie myokardu se nezaznamenávají. Zkontrolovali jícn, vložili gastro-duodenitidu. Ultrazvuk ledvin - nebyla detekována žádná patologie ledvin Doporučené vyšetření v Ústavu srdce (PE_EchoKG, CVH). Neužíval léky na předpis. V roce 2009 nebyl nikde vyšetřen..
  2010 - vyšetření na Regionální kardiologické klinice Diagnostika: CHD. Angina námahy 11fk, PIX (bez datace), stadium 11 hypertenze, do té míry, korekce na normotenzi, riziko 3. Přechodný syndrom W-P-W, tvorba pravé koronární chlopně, CHF 1 (NYHAI FC)
  Zkouška:
  PE Echo-KG: na pravém koronárním listu, zaoblená, zavěšená formace (d 9-10 mm) na noze (noha 1-6–7 mm, tloušťka 1 mm) pocházející z okraje listu
  Běžecký pás: V důsledku kroku 3 zátěže nebylo dosaženo správné srdeční frekvence. Maximální zvýšení krevního tlaku! :) / 85 mmHg S cvičením, přechodným syndromem WPW, typ B, jediný komorový extrasystol. Nebyly zjištěny žádné změny v ST, z.T. Tolerance zatížení je velmi vysoká, doba zotavení se nezpomaluje..
  24hodinové monitorování krevního tlaku: Denní hodiny: max. SAD-123, max. DAD-88, min. SAD-101, min. DAD 62. Noční hodiny: max. SAD-107, max. DAD57, min. SAD-107, min. DAD-57
  Denní monitorování EKG: Zakl: Sinusový rytmus srdeční frekvence 46-127 v min (průměrně-67 v min). Nebyly zaznamenány žádné epizody elevace a deprese segmentu ST, komorová ektopická aktivita: jeden ZhES-231, Bigeminia (počet ZhES) -0, párovaný ZhES (dvojverší) -0, běhy ZhT (3 a více NZhES) -0. Supraventrikulární ektopická aktivita: jednoduchý NZhES-450, párové NZhES 9steps) -15, NZhT běhy (3 nebo více NZhES) -0. Pauzy: 6 registrovaných. Max. trvání - 1 547 s.
  Doporučení: konzultace v Ústavu srdce k vyřešení problému chirurgické léčby. Nebere léky. Při další inspekci psali, že 1 rok je dána práce operátora plynové kompresorové stanice, poté pro odbornou způsobilost
  Ústav srdce 2011 (od 24. do 25. května)
  Diagnóza: ischemická choroba srdeční, vazospatická angina pectoris, post-infarktová kardioskleróza (s zadní Q vlnou, nedatováno)
  Echo KG: AO-40 env + 40 oblouk 29, S1 22, S2 17, LP-38 * 49 * 59, Vlp 53,9, ПЖ26, tloušťka st. ПЖ5, КСРЛЖ-, КСО96, КДО164, УО67, ФВ40- 41, UI35,
  SI 2.4, MZHP14, ZSLZh13, PP43-53, NPV17, VTLZh22, Vel / TVI / Pg 0,6 / 1,4, AK beze změny, AK (open.) 20, FC25, Vel / TVI / Pg 0, 9 / 3,2, MK beze změny, FC 40, MTD = 34 mm, plocha 7 cm2, TC beze změny, LA32, Vel / Pg 0,9 / 3,3 / 1,7, P srov. LA 10. Závěr: PPT = 1,96 m2, mírná dilatace PP., Mírný LVH, hypokineza posterolaterálu, spodní stěny na bazální úrovni, dolní segment sept. Funkce LV snížena, typ 1 ddlj
  Koronografie (dávka záření 3, 7 mSv): bez patologií, typ krevního oběhu vpravo, normální LVHA doporučeno Konzervativní léčba
  18.7.2011 prošel Echo-KG bez diagnózy, stačí zkontrolovat
  Výsledky: Rozměry: KSR-35 mm, KDR-54 mm, KSO-52 ml, KDO 141 ml, Ao-31 mm, LP-34 * 38 * 53 mm, PP-35 * 49 mm, PS-4 mm, MZHP-13 mm., ZS-12 mm., 28-mm, La-26 mm, NPV-17 mm. Funkce: FV-62%., UO-89 ml., FU-32% Ventily: Mitrální ventil: Ve-57cm / s, Va-79cm / s, VE / Va Výsledky první: levé síně: parasterální 41;
  -Ч-К pozice-51-38; aorta: průměr-035; otevření CL-21 AO; levá komora: KDR-59; KSR-42; KDO-171; KSO-79; UO-92; FV-54%; MZHP-15; ZSLZH-14/15
  pravá síň: dlouhá osa-48; krátká osa-40; pravá komora: parasternal-25; NVP, průměr-23; NVP,% kolaps-no; plicní tepna: průměr-23; SDLA-no; aortální buňka: Area-No; mitrální buňka: area-No
  Závěr: aorta není dilatační, střední dilatace levých srdečních komor, symetrická LV hypertrofie, diastolická dysfunkce typu 1, LVMI 240g / m (m-druhá mocnina) - vyšší než je obvyklé, chlopně se nezměnily, žádná porušení lokální kontraktility myokardu, globální kontraktilita mírně snížena. Udělal ultrazvuk lékaře nejvyšší kategorie.
  Výsledky 2. studie.
  AO-37v-35; S1-17; S2-16; LP-34x42x51;
  V lp-45 ml; ПЖ-22; КСРЛЖ-44; КДРЛЖ-62; КСО-89; КДО-197; УО-108; ФВ-55; ФУ-29; МЖП-12; ЛЖСЛЖ-12; Mají myokard-204; PP-31x43; perikardiální číslo; AK-nezměněno; AK 9 otevřeno) - 27; FC-23; VeI / TVI / Pg-1,0 / 4,0; regurgitace - nezjištěno; MK - nezměněno; FC-32; VeI / Pg-®, 5 / 1,0; regurgitace - nezjištěno; TK-nezměněno; regurgitace - nezjištěno; LA-25; VeI / Pg-0 77 / 2,3; Srov. LA-19.0
  Závěr: PPT-1,93 m2, výrazná dilatace LV (BWW index LV-102 ml / m2; výrazná excentrická LVH (OTC-0,39; myokardiální infarkt myokardu -204g / m2), nebyly nalezeny žádné spolehlivé oblasti asynergie LV, systolická funkce LV je uspokojivá "DLS typu 1, ventily jsou nezměněné, normální tlak v letadle. Ultrazvuk byl proveden lékařem nejvyšší kategorie, vedoucím kardiologického oddělení. Podstupujeme tolik ultrazvuků, abychom prokázali, že můj manžel neměl infarkt, protože výsledky vyšetření to nepotvrzují," a podle jeho diagnózy je propuštěn ze své práce. Jeho tlak je 123/80, v poslední době to bylo 130/80, pool protože 72, při jmenování lékaře byl zaregistrován tlak 140/82, srdeční frekvence 75. Předložili jsme odborné komisi k posouzení diagnózy. Otázky: 1) jak je interpretován nejnovější ultrazvuk srdce (vzhledem k tomu, že u ostatních vyšetření je s ním všechno v pořádku) ? 2) Pokud by mu byl podán PIX od roku 2001 nebo 2004, mohl by se cítit tak dobře bez jakýchkoli léků? 3) Může dojít k infarktu myokardu s čistými koronárními cévami? 4) zda časté bolesti v krku mohou ovlivnit zahušťování stěn (podle nejnovějšího ultrazvuku jsme řekli, že Neg měl zahuštění stěn, což by mohlo být zaměněno za post-infarktovou jizvu, a ještě předtím, když podstoupil m / provizi, někteří lékaři údajně viděli jizvu, jiní ne, a byli velmi překvapeni, že měl ischemickou chorobu srdeční a srdeční infarkt, protože to opět nebylo potvrzeno ničím, ale byl neustále přepisován rok od roku) Jeho rodiče neměli ischemickou chorobu srdeční, jeho matka má 78 let, má nízký krevní tlak tvůj názor na tohoto muže? (MRI srdce v naší oblasti není hotovo, protože scintigrafie myokardu). Za dřívější vděčnost za odpovědi!

  Intraventrikulární blokáda - narušení průchodu excitace v nohách, větvích a větvích intraventrikulárního vodivého systému - se projevuje v následujících třech formách: blokáda svazku svazku, blokáda periferních větví a intraventrikulární blokáda v kombinaci se zkráceným atrioventrikulárním intervalem.
  1. Blokáda nohou svazku Jeho je způsobena přerušením excitační vlny v jedné z nohou svazku. V tomto případě se excitace zakrývající komoru neporušenou nohou pomalu šíří podél svalových vláken do interventrikulárního septa. Po průchodu přepážkou dosáhne excitace větví dirigentského systému komory, jejíž noha je přerušena a rychle ji zakrývá. Vzrušení a kontrakce komory jsou tak na straně zlomení nohy opožděné. Proces zastavení buzení této komory je také opožděn. Blokáda nohou může být trvalá (odolná) a dočasná (přechodná). Blokáda nohou svazku Jeho je nejčastěji výsledkem infekce a poškození koronárních tepen při koronární skleróze a hypertenzi. Rozlišujte mezi úplnou a neúplnou blokádou.

  Klinický obraz s blokádou nohou je určen nemocí, která blokádu způsobila, a stavem krevního oběhu. Stížnosti chybí nebo jsou málo charakteristické. Cvalný rytmus je obvykle slyšet, způsobený rozdvojením prvního tónu, komorové formy cvalu. Pokud je blokáda dolních končetin kombinována s fibrilací síní nebo s ostrým zkrácením intervalu atrioventrikulárních (viz níže), nedochází k cvalu..

  Na EKG je komplex QRS rozšířen (až 0,12 sekundy s neúplnou blokádou a více s plnou blokádou), roztřepený nebo rozdělený. S blokádou levé nohy (obr. 29) je největší zub komplexu QRS ve vedení I nejčastěji směřován nahoru. RS segment - T
  posunula dolů. T vlna je rozšířená a negativní. Ve vedení III je největší zub komplexu QRS směrován dolů, segment RS - T je posunut směrem nahoru a zub T je kladný.

  Obr. 29. Blokáda levé nohy svazku jeho. EKG ve standardních, hrudních a unipolárních končetinách. Doba výskytu vnitřní odchylky v levých polohách hrudních elektrod je 0,07 sekundy.

  Obr. 30. Blokáda pravého bloku větví. EKG ve standardních, hrudních a unipolárních končetinách. Doba vnitřní odchylky ve správných polohách hrudních elektrod je 0,07 sekundy.

  Když je pravá noha blokována (obr. 30), největší zub komplexu QRS je nasměrován do I vedení dolů, R vlna je malá, S vlna je široká, zploštělá a zoubkovaná, T vlna je pozitivní, v III vedení R vlna je vysoká, T vlna je pozitivní.

  Zásadní v diferenciální diagnostice blokády jednotlivých nohou je EKG odebrané do hrudních elektrod. Když je levá noha blokována (obr. 29), komplex QRS v levých polohách hrudních svodů má tvar širokoúhlé dělené vlny R. Interval od vlny Q do vrubu vlny R je doba výskytu vnitřní odchylky - rovná se 0,07 sekundy. a více. S blokádou pravé nohy (obr. 30) ve správných polohách hrudních vodítek má komplex QRS tvar rsR "se širokým zubem L". Interval od Q vlny do vrcholu R vlny - doba výskytu vnitřní odchylky - je 0,05 sekundy nebo více. Na FCG se prodlužuje doba kmitání prvního tónu.

  Diagnózu blokády dolních končetin lze předpokládat v přítomnosti auskultovaného cvalu rytmu. Přesná diagnostika se provádí na základě elektrokardiografických nálezů. Postižení je určeno stupněm poškození myokardu a stavem krevního oběhu.

  Léčba je zaměřena na obnovení krevního oběhu. Obvykle není možné obnovit normální průběh excitace.

  2. Blokáda periferního větvení je pozorována při těžkém poškození myokardu.

  Klinický obraz je rozmanitý a je charakterizován přítomností poruch oběhu v různé míře. Na EKG - nízké napětí zubů ve všech svodech. P vlna je mírně modifikována; T vlna je vyhlazená nebo negativní; komplex QRS je mírně rozšířen (obr. 31).

  Obr. 31. Blokování periferních větví dirigentského systému.

  Diagnóza je založena na elektrokardiografických nálezech..

  Léčba spočívá v ovlivnění postiženého myokardu. Postižení je určeno stupněm oběhových poruch. Ve většině případů jsou pacienti zdravotně postiženi.

  3. Intraventrikulární blokáda v kombinaci se zkráceným atrioventrikulárním intervalem, tzv. WPW syndrom [podle počátečních písmen jmen autorů, kteří jej popsali - Wolf, Parkinson a White (L. Wolff, J. Parkinson, P. D. White)].

  Patogeneze tohoto syndromu není jasná.

  Klinický obraz (příznaky a příznaky). Tento syndrom je často pozorován u prakticky zdravých lidí, zejména u mužů. Tito lidé často trpí ataky paroxysmální tachykardie, obvykle pocházejícími z předsíní, méně často - ataky paroxysmální fibrilace síní nebo ventrikulární paroxysmální tachykardie. Tento syndrom je také pozorován u různých onemocnění kardiovaskulárního systému, někdy je nestabilní a mizí v důsledku fyzického stresu nebo podávání atropinu. Na EKG (obr. 32) byl interval P - Q zkrácen na 0,1 sekundy. a méně. Komplex QRS je rozšířen, většinou se zkracuje interval P - Q. Tvar komplexu QRS a T vlna jsou obvykle stejné jako u blokády nohou.

  Diagnóza je stanovena pouze na základě údajů z elektrokardiografické studie. Posouzení zdravotního postižení je docela příznivé.

  Není vyžadováno žádné ošetření. Fyzický stres, atropin, méně často chinidin, někdy způsobuje vymizení syndromu.


  Obr. 32. Syndrom zkráceného intervalu P - Q a rozšířený komplex QRS-syndrom WPW. EKG ve standardních, hrudních a unipolárních končetinách.

  - intraventrikulární blok. Nemoc je charakterizována výskytem problémů s impulsní průchodností napříč sektory dirigentského systému. Podobný stav může vzniknout kvůli genetickým faktorům nebo kvůli problémům se srdcem nebo krevními cévami.

  Intraventrikulární blokáda se objevuje buď u kardiovaskulárních onemocnění nebo v důsledku genetických faktorů

  Díky fungování systému myokardu se v srdci rozptylují impulsy, aby se orgán stáhl. Takzvaný svazek Jeho je považován za součást takového systému. Má nohy a několik větví umístěných v srdci..

  Pokud pohyb elektrického impulsu přestane být blokován, nastane stav, jako je intraventrikulární blokáda. Nejčastěji doprovází vývoj patologie orgánů a v jiných situacích se může projevit při onemocnění jiného orgánu.

  Diagnostika takových změn je velmi jednoduchá. V tomto případě je nutné vzít v úvahu doprovodné projevy a popisy pacientů, pokud jde o jejich vlastní stav. Zkušení kardiologové také často porovnávají výsledky elektrokardiogramů jiných pacientů uložených v archivu.

  Blokáda větví

  Jeho svazek je tvořen dvěma nohama. LDL je tvořen ze zadních a čelních větví. V důsledku toho se může blokáda projevit v několika částech rozvětveného systému. Blokáda se tvoří do místa větvení nebo za ním.

  Fascikulární blokáda odkazuje výhradně na přední nebo zadní větev. Diagnóza takových blokád je způsobena změnou změny. S blokádou jednotlivých větví, pokud ji porovnáte s plnou, rozšíření QRS není viditelné.

  Studie objasnily kardiologům, že průnikem těchto větví se transformuje střední osa QRS. Přední větev se může během blokády odchýlit nejméně o 45 stupňů. Zadní větev během blokády se může lišit nejméně o 120 stupňů.

  Po zablokování přední větve LDL se osa QRS posune na stranu v důsledku obtíží při excitaci levých horních LV sektorů. Pokud dojde k zablokování hřbetní větve, osa se ustoupí na pravou stranu kvůli excitaci několika částí levé komory. V obou situacích se osa QRS bude postupně odchylovat k buzení..

  Proč se vyvíjí komorový blok??

  Myokarditida může způsobit intraventrikulární blokádu

  Intraventrikulární blokáda je často detekována u zcela zdravých lidí, kteří nemají žádné problémy s pohodou. To se však týká výhradně změny vodivosti podél jedné z větví.

  Zvažte několik příčin této poruchy:

  • Myokardiální dystrofie
  • Nádorové procesy

  Takové poruchy často způsobují hemobloky a problémy s průchodem impulsů v koncových větvích.

  U zdravých dětí se blokáda často vyvíjí, taková podmínka je pro ně normou.

  Hlavní příčiny poruchy diagnostikované u dospělých a starších osob:

  • Aterosklerotická léze cév dodávajících krev myokardu v oblasti vodivého svazku a vyvolaná podobným jevem po ischemii myokardu.
  • Přibližně 35% všech projevů je způsobeno krevními cévami, zejména s tvorbou kompenzační hypertrofie.
  • K nejmenší blokádě dochází v důsledku revmatismu a. Kromě toho jsou blokády často fixovány po operaci pro CHD.
  • Příčinou blokády je často otrava alkoholem, zranění hrudní kosti, následky zneužívání drog.

  Klinická možnost

  Problémy s vedením nejsou často spojeny s žádnými klinickými příznaky, takže blokáda může být diagnostikována pouze tehdy.

  Některé příznaky se mohou objevit v situaci, kdy se příčinou blokády stanou další patologie. Pokud si pacienti s problémem s impulzním vedením v komorách stěžují na jakékoli jiné příznaky, mělo by být provedeno další vyšetření k identifikaci srdečních patologií.

  Zvláštní pozornost musí být věnována stavu, který je doprovázen bolestí v levé polovině hrudní kosti. Důvodem je skutečnost, že v procesu tvorby blokády na kardiogramu jsou změny vyvolané srdečním infarktem v důsledku nevýznamné transformace komorových komplexů stěží viditelné..

  Nespecifický stav nemusí u člověka způsobit nepohodlí, ale tento stav je doprovázen příznaky kauzálního onemocnění.

  Diagnostické metody

  Hlavní metodou pro diagnostiku intraventrikulární blokády je elektrokardiogram

  Je nutné sbírat anamnézu. Stížnosti pacientů jsou často způsobeny samotnou nemocí a blokáda nevykazuje žádné příznaky..

  Při sběru anamnézy je nutné zvážit pravděpodobné příčiny blokády. Stanovení strany a trvání jejího vzniku umožňuje provedení elektrokardiogramu.

  Během fyzického vyšetření jsou detekovány příznaky základního onemocnění. V některých případech je možné určit blokádu charakteristickým rozdělením tónů během auskultace.

  EKG je považováno za hlavní technické zařízení pro určování poruch vodivosti elektrických pulzů v srdci..

  Jaké je nebezpečí intraventrikulární blokády??

  Komplikací intraventrikulární blokády je často bradykardie

  Jaké je nebezpečí srdečního bloku? Všechny typy této poruchy představují určité nebezpečí..

  S podobnými patologiemi souvisí:

  • Pokud je pacient diagnostikován nebo má v anamnéze kardiologický šok.
  • Je zvažována běžná komplikace, takové možnosti blokády se stávají příčinou nedostatku kyslíku. Pokud je pacient již ve věku, je pravděpodobné, že se u něj objeví demence nebo jiné komplikace.
  • V případě poruch v rytmu srdečního rytmu existuje velmi vysoká pravděpodobnost výskytu.
  • Pokud se vyvine chronické onemocnění s nedostatkem kyslíku na jeho pozadí, mohou se objevit poruchy jiných systémů a vnitřních orgánů.

  Důsledky blokády často způsobují smrt pacienta. Je proto žádoucí, aby se lidé kolem pacienta naučili, jak mu poskytnout první pomoc.

  Kompletní intraventrikulární blok

  Příčiny onemocnění se mohou lišit:

  1. U zcela zdravých lidí se mohou vyskytnout problémy s impulzním vedením. Vždy existuje možnost úplné intraventrikulární blokády. K tomu může dojít kvůli problémům s myokardem při akutním infarktu myokardu.,.
  2. Podobné problémy se projevují u onemocnění plic a průdušek. V některých situacích se projevuje narušení normálního vedení v důsledku špatného fungování jednoho nebo několika svalových systémů.

  Nejčastěji je to způsobeno zánětem nebo různými organickými účinky na kardiovaskulární systém.

  Informace o tom, co je to blok srdce, naleznete v tomto videu:

  Vývoj intraventrikulární blokády znamená nedostatečné zásobování jednotlivých sektorů komor elektrickými impulsy nezbytnými pro kontrakci srdečního svalu. Tato porucha je diagnostikována pomocí elektrokardiogramu..

  Blokáda nemá charakteristické příznaky a může se objevit beze stopy, pokud mají pacienti jakékoli potíže, znamená to, že si vyvinou jinou srdeční patologii.

  Takové porušení se nazývá blokáda, v tomto případě - jeho svazek.

  Klasifikace

  Existuje několik klasifikací..

  • Neúplná blokáda (částečná), když je průchod pulsu pouze zpomalen a komplex QRS má délku 0,10-0,11.
  • Úplné zablokování, když je impuls úplně zastaven a komplex QRS expanduje nad 0,12.
  • Podle lokalizace porušení rozlišují:
  • Monofascikulární nebo single-start, když je porucha vodivosti vytvořena v jedné jediné noze svazku jeho - v pravé noze, levé noze přední větve nebo levé noze zadní větve.
  • Bifascikulární nebo dvousvazková blokáda, pokud je vedení narušeno v levé noze, levé noze přední větve a pravé noze nebo levé noze zadní větve a pravé noze.
  • Trifascikulární nebo třívrstvá blokáda, pokud dojde k porušení ve všech třech větvích.
  • Lokální, peri-infarkt nebo fokální blokáda, když dojde k lokálnímu štěpení komplexu QRS. To znamená, že se léze vyskytuje v určité omezené oblasti levé komory, v určité oblasti. Fokus je zpravidla vytvářen v oblasti sousedící s vytvořenou nekrotickou oblastí s infarktem myokardu. Jinými slovy, vzniká distálně od hlavních větví jeho levé a pravé nohy.
  • Periferní intraventrikulární blokáda se nazývá, pokud je do procesu zapojeno periferní větvení nohou..
  • Proximální, když je léze uvnitř jeho svazku.
  • Distální blokáda se nazývá, pokud je léze lokalizována na úrovni větví levé nohy nebo vpravo.

  Intraventrikulární blokáda je přirozeně rozdělena na:

  • Konstantní, když neustále dochází k narušení vodivosti pulsu.
  • Přerušovaný nebo přerušovaný. Můžete také najít názvy, jako jsou střídavé, přechodné nebo skryté. To vše jsou jména stejného porušení, když se průchod rytmu z nějakého důvodu zpomalí, méně často se zastaví a poté se znovu obnoví.

  Existuje také koncept nespecifických intraventrikulárních blokád nebo arborizace, kdy data elektrokardiogramu v jedné nebo několika větvích nespadají do známek, které jsou dnes k dispozici. Šířka komplexu QRS zároveň nemá významné změny. Takový obrázek je pozorován v případě zhoršení průchodnosti impulsu podél distálního (konečného) větvení nohou. S difúzními lézemi srdečního svalu se však komorový komplex vždy rozšiřuje.

  • Myokarditida.
  • Ischemická choroba srdeční (CHD).
  • Vrozené srdeční vady.
  • Kardiomyopatie.
  • CHOPN.
  • Aortální stenóza, zvláště komplikovaná kalcifikací.
  • Poranění srdce.
  • Hyperkalémie.
  • Hypertonické onemocnění.
  • Operace srdce.
  • Srdeční nádory.
  • Svalová progresivní dystrofie.
  • Lenegro nemoc.
  • Syphilitická guma.
  • Levova nemoc.
  • Předávkování prokainamidem, chinidinem, stříhanthinem K.
  • Získané defekty, zejména u revmatoidních lézí, obvykle způsobují tvorbu pravé nohy.
  • Plicní srdce také obvykle způsobuje poškození pravé nohy.

  Vaše přihláška byla úspěšně odeslána! Brzy vás budeme kontaktovat.

  Intraventrikulární blok: klasifikace, příčiny, diagnostika a léčba

  Po elektrokardiografické studii pacienti často zjistí, že mají intraventrikulární (ventrikulární) blok (VZH)..

  Toto je druh arytmie způsobené narušením pohybu elektrického impulsu do komor podél Jeho svazku nebo jeho větví.

  Toto je běžný stav zaznamenaný u 2,4% subjektů s vysokou pravděpodobností detekce u starších osob.

  Klasifikační kritéria

  Intraventrikulární blokády jsou klasifikovány podle řady příznaků:

  1. Podle umístění zastávky postupu depolarizační vlny:
  • jeden paprsek (blok na úrovni jednoho segmentu svazku jeho);
  • dva paprsky (blok na úrovni dvou segmentů svazku jeho);
  • tří-paprsek (blok postupu depolarizace vlny ve všech větvích).
  1. Podle stupně blokování excitační vlny:
  • kompletní (šíření excitační vlny chybí);
  • neúplný (pulz se pohybuje ve vodivém systému pomalu).
  1. Podle frekvence registrace arytmie:
  • přechodné (objevují se pravidelně pod vlivem určitých faktorů);
  • konstanta (stále zaznamenávána).
  1. Je obvyklé rozlišovat takovou formu jako fokální (lokální) intraventrikulární blokáda, když se impulzní blok vyskytuje v určité oblasti. Tato forma je registrována s nekrózou myokardiálních vláken.
  2. Existuje také takové porušení jako nespecifický (arborizační) intraventrikulární blok, který se vyznačuje změnami, které neodpovídají přijímaným kritériím.

  Etiopatogeneze

  Kompletní blokáda pravého bloku větví

  Etiologie

  1. Nemoci doprovázené zhoršenou funkcí pravého srdce (chronická patologie bronchopulmonálního systému, stenóza mitrální chlopně, vrozené poruchy oběhového systému).
  2. Chronické formy ischemie myokardu, často kombinované s vysokým krevním tlakem.
  3. Akutní infarkt myokardu (zejména spodní stěna a vrchol).

  Impulz primárně pokrývá levou srdeční komoru a interventrikulární přepážku kvůli narušené distribuci excitace do pravého srdce..

  Potom podél myokardiálních vláken zakrývá depolarizační vlna pravou komoru.

  Neúplná blokáda pravého bloku větví

  Etiologické faktory

  1. Nemoci spojené s patologickým působením pravé komory (stenóza mitrální chlopně, plicní hypertenze, těžká trikuspidální regurgitace).
  2. Chronické formy ischemie myokardu.
  3. Arteriální hypertenze.
  4. Infekční patologie (myokarditida).
  5. Předávkování léky (chinidin, přípravky digitalis, beta blokátory).
  6. Přípustná sazba v mladém věku, včetně dětí a dospívajících.

  Výskyt takové poruchy vedení je spojen s pomalým množením depolarizační vlny podél pravé nohy jeho svazku v důsledku destrukce myokardiálních vláken nebo hypertrofie pravého srdce..

  Kompletní blokáda levého bloku větví

  Etiologické

  1. Koarktace aorty.
  2. Srdeční onemocnění charakterizované vysokým krevním tlakem.
  3. Aortální srdeční vady.

  5. Myokardiální nekróza

  Porucha vedení je spojena se zastavením pohybu pulsu podél levé nohy svazku His před větvením, nebo s propagačním blokem depolarizační vlny podél levé přední a zadní větve svazku Jeho.

  Pravá divize jsou nejprve vzrušena, odkud impuls dosáhne levých divizí prostřednictvím kontraktilních vláken.

  Blokáda levé přední větve svazku jeho (přední levý hemiblock)

  Etiologické faktory

  1. Infarkt myokardu přední, anterolaterální stěny.
  2. Aterosklerotické onemocnění srdce.
  3. Zánětlivá onemocnění (myokarditida).
  4. Arteriální hypertenze.
  5. Aortální srdeční vady.

  Tento typ arytmie je charakterizován narušeným impulzním pohybem do anterolaterálních oblastí. Nejprve se rozruší interventrikulární septum a zadní stěna a poté anterolaterální zkraty.

  Blokáda levé zadní větve svazku jeho (levý zadní hemiblock)

  Etiologické faktory

  1. Aterosklerotické onemocnění srdce.
  2. Infarkt myokardu spodní stěny.
  3. Kardiomyopatie.
  4. Myokarditida.

  U tohoto typu arytmie se depolarizační vlna začíná pohybovat podél přední větve a poté podél bočníků dosáhne zadní stěny levé komory.

  Diagnostika

  Taková patologie jako intraventrikulární blok je diagnostikována na základě stížností, anamnézy, vyšetření, vyšetření. U pacientů s touto patologií nejsou žádné specifické stížnosti. Do popředí se dostávají příznaky nemoci, které mohou být doprovázeny narušením intraventrikulárního vedení.

  Z anamnestických informací je zjištěna přítomnost chronických a předchozích onemocnění, kardiologická patologie u blízkých příbuzných, dostupné rizikové faktory.

  Během fyzického vyšetření není možné určit přítomnost blokády u pacienta, protože tato arytmie nemá žádné specifické příznaky. Je možné detekovat příznaky nemoci, které vedou k patologickým změnám oběhového systému, který je následně doprovázen arytmií.

  Mezi tyto příznaky patří změna barvy kůže, šelest v srdci během auskultace, zvýšení hranic srdeční tuposti, pastovitých nohou, dušnost a mnoho dalších.

  Diagnostika je založena na registraci elektrokardiogramu ve 12 standardních svodech a každodenním sledování Holterem.

  Na EKG je možné detekovat charakteristické znaky vlastní každému druhu narušení intraventrikulárního vedení. Dočasná arytmie je diagnostikována na základě Holterova sledování..

  Dále je předepsána ultrazvuková diagnostika, koronarografie, scintigrafie, spirometrie, počítačová tomografie, radiografie, laboratorní testy.

  Léčba

  Terapeutická opatření závisí na patologii doprovázené zhoršeným vedením impulsu podél komor, závažnosti stavu pacienta, přítomnosti indikací a kontraindikacích k určité metodě..

  Ve většině případů jsou pacienti léčeni v místních zařízeních, méně často uváděni v centrech na regionální nebo republikánské úrovni.

  Terapie se obvykle dělí na konzervativní a chirurgickou. V prvním případě se pacientům doporučuje eliminovat rizikové faktory (špatné návyky, stres, redukce hmotnosti, plně léčit respirační onemocnění, kontrolovat krevní tlak).

  Spolu s tím je předepsána léková terapie, která je vybírána na základě základního onemocnění a závažnosti stavu pacienta.

  Moderní srdeční chirurgie učinila významný krok vpřed a dnes se operace provádějí od minimálně invazivních po transplantaci srdce. Taktika se volí individuálně.

  Intraventrikulární blok, léčebné metody v moderní lékařské praxi

  Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výskyt arytmií je intraventrikulární blok. Nemoc je charakterizována výskytem problémů s impulsní průchodností napříč sektory dirigentského systému. Podobný stav může vzniknout kvůli genetickým faktorům nebo kvůli problémům se srdcem nebo krevními cévami.

  Co je intraventrikulární blok?

  Intraventrikulární blokáda se objevuje buď u kardiovaskulárních onemocnění nebo v důsledku genetických faktorů

  Díky fungování systému myokardu se v srdci rozptylují impulsy, aby se orgán stáhl. Takzvaný svazek Jeho je považován za součást takového systému. Má nohy a několik větví umístěných v srdci..

  Pokud pohyb elektrického impulsu přestane být blokován, nastane stav, jako je intraventrikulární blokáda. Nejčastěji doprovází vývoj patologie orgánů a v jiných situacích se může projevit při onemocnění jiného orgánu.

  Diagnostika takových změn je velmi jednoduchá. V tomto případě je nutné vzít v úvahu doprovodné projevy a popisy pacientů, pokud jde o jejich vlastní stav. Zkušení kardiologové také často porovnávají výsledky elektrokardiogramů jiných pacientů uložených v archivu.

  Blokáda větví

  Jeho svazek je tvořen dvěma nohama. LDL je tvořen ze zadních a čelních větví. V důsledku toho se může blokáda projevit v několika částech rozvětveného systému. Blokáda se tvoří do místa větvení nebo za ním.

  Fascikulární blokáda odkazuje výhradně na přední nebo zadní větev. Diagnóza takových blokád je způsobena hodnocením změn v EOS. S blokádou jednotlivých větví, pokud ji porovnáte s plnou, rozšíření QRS není viditelné.

  Studie objasnily kardiologům, že průnikem těchto větví se transformuje střední osa QRS. Přední větev se může během blokády odchýlit nejméně o 45 stupňů. Zadní větev během blokády se může lišit nejméně o 120 stupňů.

  Po zablokování přední větve LDL se osa QRS posune na stranu v důsledku obtíží při excitaci levých horních LV sektorů. Pokud dojde k zablokování hřbetní větve, osa se ustoupí na pravou stranu kvůli excitaci několika částí levé komory. V obou situacích se osa QRS bude postupně odchylovat k buzení..

  Proč se vyvíjí komorový blok??

  Myokarditida může způsobit intraventrikulární blokádu

  Intraventrikulární blokáda je často detekována u zcela zdravých lidí, kteří nemají žádné problémy s pohodou. To se však týká výhradně změny vodivosti podél jedné z větví.

  Zvažte několik příčin této poruchy:

  Takové poruchy často způsobují hemobloky a problémy s průchodem impulsů v koncových větvích.

  U zdravých dětí se blokáda často vyvíjí, taková podmínka je pro ně normou.

  Hlavní příčiny poruchy diagnostikované u dospělých a starších osob:

  • Aterosklerotická léze krevních cév zásobujících krev myokardu v oblasti vodivého svazku a vyvolaná podobným fenoménem ischemie myokardu po IHD.
  • Asi 35% všech projevů je způsobeno vaskulární hypertenzí, zejména s tvorbou kompenzační hypertrofie.
  • K nejméně blokádě dochází v důsledku revmatismu a CHD. Kromě toho jsou blokády často fixovány po operaci pro CHD.
  • Příčinou blokády je často otrava alkoholem, zranění hrudní kosti, následky zneužívání drog.

  Klinická možnost

  Klinické příznaky často doprovázejí problémy s vedením, takže blokáda může být diagnostikována pouze kardiogramem.

  Některé příznaky se mohou objevit v situaci, kdy se příčinou blokády stanou další patologie. Pokud si pacienti s problémem s impulzním vedením v komorách stěžují na jakékoli jiné příznaky, mělo by být provedeno další vyšetření k identifikaci srdečních patologií.

  Zvláštní pozornost je třeba věnovat stavu úplné blokády, která je doprovázena bolestí v levé polovině hrudní kosti. Důvodem je skutečnost, že v procesu tvorby blokády na kardiogramu jsou změny vyvolané srdečním infarktem v důsledku nevýznamné transformace komorových komplexů stěží viditelné..

  Nespecifický stav nemusí u člověka způsobit nepohodlí, ale tento stav je doprovázen příznaky kauzálního onemocnění.

  Diagnostické metody

  Hlavní metodou pro diagnostiku intraventrikulární blokády je elektrokardiogram

  Je nutné sbírat anamnézu. Stížnosti pacientů jsou často způsobeny samotnou nemocí a blokáda nevykazuje žádné příznaky..

  Při sběru anamnézy je nutné zvážit pravděpodobné příčiny blokády. Stanovení strany a trvání jejího vzniku umožňuje provedení elektrokardiogramu.

  Během fyzického vyšetření jsou detekovány příznaky základního onemocnění. V některých případech je možné určit blokádu charakteristickým rozdělením tónů během auskultace.

  EKG je považováno za hlavní technické zařízení pro určování poruch vodivosti elektrických pulzů v srdci..

  Technologie Holterova sledování umožňuje identifikovat přechodné stavy blokád nebo povahu jejich závislosti. Je také možné určit vztah blokád s některými provokačními procesy..

  Elektrofyziologie se provádí za účelem zjištění příčin implantace ECS. Interval H-V delší než 100 ms u pacientů se změnami ve dvou větvích svazku může sloužit jako prognóza pro manifestaci blokády tří paprsků.

  Blokáda musí být odlišena od pankreatické hypertrofie, ve které se objevuje nevyplněný zub R. Trvání odchylky nepřesahuje 0,05 s. Pokud je možné vyloučit všechny možné příčiny změny polohy elektrické osy, může být diagnostikována blokáda..

  Pokud mají pacienti v anamnéze mdlé příznaky, projevují se uvnitř komůrek známky vedení. Pacienti se musí poradit s neurologem a provést odpovídající vyšetření. Budete-li potřebovat implantaci ECS, budete muset kontaktovat kardiologa.

  Kritéria pro provádění elektrokardiogramu

  Elektrokardiogram má poměrně širokou škálu aplikací. Tyto techniky pacientům absolutně neubližují ani bolestí, jsou bezpečné a často se předepisují i ​​těhotným ženám.

  Elektrokardiografie se často provádí v takových situacích:

  1. Hostující týmy u pacientů se zjevnými příznaky patologie, bolestmi ve sternu, celkovou slabostí těla, těžkou dušností.
  2. Pokud se u pacientů projevují kardiologické poruchy, kontrolují srdeční činnost.
  3. Během léčby v nemocnici za účelem identifikace primární poruchy jako doprovodné kardiologické patologie.

  EKG se používá ke stanovení možných abnormalit. Hlavním ukazatelem tohoto postupu je:

  1. Plánované vyšetření prováděné u několika kategorií pacientů před zásahem nebo po detekci onemocnění.
  2. Diagnostika onemocnění ve formě preventivních opatření ke stanovení pravděpodobných komplikací.
  3. Kontrola během léčby nebo po jejím ukončení.

  Elektrokardiogram se provádí za přítomnosti specifických indikací pro použití této diagnostické metody. Je zahrnuta do seznamu zdravotních prohlídek držitelů nebo řidičů vozidel, jakož i osob vydávajících vstupenky do sanatoria. Těhotné ženy dostávají kardiogram nejméně dvakrát.

  Je nutná léčba intraventrikulární blokády??

  Pokud má být implantace kardiostimulátoru, musí být léčena intraventrikulární blokáda

  Preventivní postupy BCC v důsledku manifestace plné AV blokády mohou eliminovat interventrikulární dysynchronii u pacientů se špatným oběhem.

  Hlavní indikace léčby:

  • Připravovaná implantace kardiostimulátoru, léčba srdeční resynchronizace
  • Připravované elektrofyziologické postupy
  • Pravděpodobně MI při akutní blokádě
  • Potřeba výběru léčby s kombinací problémů s blokádou a srdečním rytmem.

  Léčba bez léků vyžaduje dodržování základních dietních standardů s koronárním onemocněním srdce, hypertenzí a srdečním selháním..

  Jaké je nebezpečí intraventrikulární blokády??

  Komplikací intraventrikulární blokády je často bradykardie

  Jaké je nebezpečí srdečního bloku? Všechny typy této poruchy představují určité nebezpečí..

  S podobnými patologiemi souvisí:

  • Pokud je u pacienta diagnostikován infarkt myokardu nebo srdeční šok v anamnéze.
  • Bradykardie je považována za běžnou komplikaci, podobné varianty blokády způsobují hladovění kyslíkem. Pokud je pacient již ve věku, je pravděpodobné, že se u něj objeví demence nebo jiné komplikace.
  • V případě poruch v rytmu srdečního rytmu existuje velmi vysoká pravděpodobnost arytmie.
  • Pokud se vyvine chronické onemocnění s nedostatkem kyslíku na jeho pozadí, mohou se objevit poruchy jiných systémů a vnitřních orgánů.

  Důsledky blokády často způsobují smrt pacienta. Je proto žádoucí, aby se lidé kolem pacienta naučili, jak mu poskytnout první pomoc.

  Kompletní intraventrikulární blok

  Příčiny onemocnění se mohou lišit:

  1. U zcela zdravých lidí se mohou vyskytnout problémy s impulzním vedením. Vždy existuje možnost úplné intraventrikulární blokády. K tomu může dojít kvůli problémům s myokardem, s akutním srdečním infarktem, ischemickou chorobou srdeční..
  2. Podobné problémy se projevují u onemocnění plic a průdušek. V některých situacích se projevuje narušení normálního vedení v důsledku špatného fungování jednoho nebo několika svalových systémů.

  Nejčastěji je to způsobeno zánětem nebo různými organickými účinky na kardiovaskulární systém.

  Informace o tom, co je to blok srdce, naleznete v tomto videu:

  Vývoj intraventrikulární blokády znamená nedostatečné zásobování jednotlivých sektorů komor elektrickými impulsy nezbytnými pro kontrakci srdečního svalu. Tato porucha je diagnostikována pomocí elektrokardiogramu..

  Blokáda nemá charakteristické příznaky a může se objevit beze stopy, pokud mají pacienti jakékoli potíže, znamená to, že si vyvinou jinou srdeční patologii.

  Všimli jste si chyby? Vyberte to a řekněte nám stisknutím kláves Ctrl + Enter.

  Váš komentář Zrušit odpověď

  • Anya → Jaké ovoce, zelenina a potraviny snižují hladinu cukru v krvi?
  • Valeria → arytmie a tachykardie: proč vznikají a jak se liší?
  • Natalya → Autohemoterapie: historie, schéma, indikace a kontraindikace

  © 2018 Heart Authority · Kopírování materiálů z webu bez povolení je zakázáno

  Stránka je určena pro informaci. Ošetření požádejte svého poskytovatele zdravotní péče..

  Pomalé vedení impulzů nebo intraventrikulární blok: příznaky, příčiny a řešení

  Ke zpomalení srdečního impulsu podél komorového myokardu dochází v důsledku překážek v podobě zaměření zánětu, jizvové tkáně (po srdečních záchvatech), dystrofických nebo nádorových procesů. Běžné příčiny zhoršeného vedení jsou: hypertenze, ateroskleróza a srdeční vady.

  Projevy nemusí být přítomny u lokálních bloků, v případě rozsáhlého poškození srdečního svalu pacientů jsou závratě a mdloby rušivé. Léky se používají k léčbě, může být vyžadován kardiostimulátor.

  Příčiny intraventrikulární blokády

  U zcela zdravých lidí se vyskytují některé případy blokády vodivosti v srdečních komorách. Nejčastěji se však tato patologie vyvíjí s nemocemi. U dětí mohou být tyto důvody:

  • myokardiální dystrofie nebo zánět,
  • kardioskleróza po myokarditidě,
  • změny ve struktuře srdečního svalu při malformacích,
  • nádorové procesy.

  Struktura etiologických faktorů u dospělých pacientů je odlišná. Asi 30% z toho zabírá hlavní důvody:

  • ateroskleróza koronárních tepen, ischemická choroba a její projevy - infarkt myokardu;
  • arteriální hypertenze, zejména s hypertrofií levé komory;
  • revmatismus, srdeční vady na pozadí, stav po chirurgickém zákroku.

  Zbytek je spojen s otravou alkoholem, diuretiky (šetřící draslík), srdečními glykosidy a psychotropními drogami. Blokáda může způsobit traumatické poškození hrudníku a selhání ledvin.

  A tady je více o sinoaurikulární blokádě srdce.

  Impuls při kontrakci prochází komorami skrz jeho svazky. Mají 3 větve - pravou a 2 levou (přední a zadní). Pokud je zablokována pouze jedna větev (noha), pak se taková blokáda nazývá jedno paprsek, může existovat kombinace dvou nebo tří blokovaných nohou svazku Giss..

  Plná a částečná

  Neúplná (částečná) blokáda znamená, že jedna z větví zůstala nedotčena a prostřednictvím ní se impuls může dostat do myokardu, ale se zpožděním. Po dokončení dochází k narušení spojení mezi síní a komorami, což způsobuje autonomní vzácné kontrakce. V tomto případě nepřekračuje tepová frekvence tepů za minutu, což nestačí pro správnou výživu orgánů.

  Místní (místní), arborizace

  Poté, co impuls prošel nohama Giss, se šíří podél malých větví Purkinje. Pokud je na této úrovni signál narušen, nazývá se to lokální (fokální nebo lokální) intraventrikulární blok. V závislosti na stupni poškození myokardu blokáda ovlivňuje:

  • vodivá vlákna,
  • Purkinje buněčné přechodové místo v myokardu,
  • myokardiální kontraktilní buňky.

  Takové porušení je zřídka izolováno, častěji se také odhalí blokáda levého svazku Giss. Ohniska blokády jsou často způsobeny nekrózou - akutním infarktem myokardu.

  Nespecifické

  Při kombinaci několika lokálních zón se zhoršenou vodivostí se objeví EKG vzor, ​​který neodpovídá žádnému známému blokování. Takové atypické příznaky byly označovány jako nespecifický intraventrikulární blok..

  Příznaky patologie

  Blokace vodivého systému komor je nejčastěji diagnostickým nálezem během preventivního vyšetření, protože neexistují žádné specifické příznaky. Jedinými příznaky mohou být příznaky základní nemoci: bolest za hrudní kost, bolest hlavy nebo srdce.

  Například první úplná blokáda bolesti jako u anginy pectoris může být známkou akutního infarktu myokardu. Blokáda nohou Hiss mění tvar komorových komplexů a maskuje tak oblast nekrózy srdečního svalu..

  Nespecifická blokáda a mírné narušení vodivosti na úrovni Purkinjských vláken jsou obvykle méně nebezpečná, ale na tomto místě jsou případy vzniku ohnisek atypického zdroje elektrických impulsů. Pacienti by měli také podstoupit komplexní vyšetření, aby se vyloučila nekróza, zánět myokardu nebo kardioskleróza.

  Jaké je nebezpečí stavu

  Blok vodivosti na jedné noze, zejména na částečné, nepředstavuje pro pacienta hrozbu, je-li základní onemocnění kompenzováno, neexistují žádné známky jeho progrese a zhoršené vedení nezpomaluje rytmus kontrakcí.

  Dva paprsky, a zejména tři paprsky, mohou zastavit šíření impulsů z síní do myokardu komor. Tento stav je úplným atrioventrikulárním blokem, ohrožuje život, protože vede k epizodám ztráty vědomí, jako je Morgagni-Adams-Stokesův syndrom. Úplné blokování signálů má za následek zastavení kontrakcí a smrt pacienta.

  Podívejte se na video o srdečních rytmech a poruchách vedení:

  Diagnostické metody

  Nejspolehlivějším diagnostickým příznakem blokády nohou svazku Giss jsou typické změny na elektrokardiogramu. Pokud jsou odhaleny, mohou být pro stanovení příčiny tohoto porušení vyžadovány další instrumentální metody..

  Hodnoty EKG

  V typických případech se během blokády zjistí takové odchylky:

  • kompletní blokáda - šířka komorového komplexu je více než 0,12 s, pokud je menší, pak je blokáda částečná;
  • pravá noha Giss - komplex QRST v pravé hrudníku je podobný velkému písmenu M, vlevo je zvětšená a zoubkovaná S;
  • levá noha - rozšířená a deformovaná QRST v levé hrudníku a vpravo - hluboká S;
  • arborizace - žádné zvýšení R na 4 hrudní svody;
  • intrainfarkt (uvnitř ohniska nekrózy) - hluboká a široká Q v postižené oblasti;
  • peri-infarkt se vyskytuje kolem nekrotických buněk - deformovaná R vlna s nízkou amplitudou.

  Další metody

  Vyšetřují se všichni pacienti s počáteční detekcí blokády a stížností na bolest nebo přerušení srdce. Může zahrnovat:

  • Ultrazvuk srdce pomůže identifikovat defekty chlopní a septum srdce, zánětlivý proces, infarkt v minulosti.
  • Holter monitoring detekuje přerušovanou blokádu, ke které dochází během cvičení v době zvýšeného rytmu.
  • Koronarografie je předepsána ke studiu průchodnosti koronárních tepen před plánovanou instalací stentu nebo zkratu.

  Léčba u dospělých a dětí

  Protože blokáda intraventrikulárního vedení není nezávislým onemocněním, je léčba nutná pouze v případech, kdy jsou detekována onemocnění kardiovaskulárního systému:

  • V případě srdečního infarktu jsou indikovány nouzové stentování nebo tradiční metody - analgezie, intravenózní nitráty, intenzivní terapie ředěním krve.
  • Myokarditida je léčena antibiotiky a podle indikací hormony..
  • V případě kardiosklerózy a selhání oběhu se používají diuretika a srdeční glykosidy..
  • Srdeční vady vyžadují chirurgickou léčbu.
  • Hypertrofie myokardu s arteriální hypertenzí klesá při odpovídající antihypertenzivní terapii.
  • Kompletní atrioventrikulární blok je indikací pro instalaci kardiostimulátoru.

  A zde je více o příčinách defektu komorového septa.

  K intraventrikulární blokádě dochází, pokud má myokard ložiska nekrózy, zánětu nebo zjizvení, hypertrofické buňky. To vytváří bariéru pro šíření pulsu podél Gissova paprsku a Purkinjských vláken. Blokování jedním paprskem může být normální, ale první detekované patologické vodivé signály mohou maskovat infarkt myokardu.

  Proto je u všech pacientů se stížnostmi na srdeční funkci prokázáno kompletní klinické vyšetření. Pro léčení se používají léky a při absenci účinku se provádí chirurgická korekce.

  Je blokáda nohou svazku Jeho tak hrozná? Je-li impulsní vedení narušeno speciálními svalovými buňkami v myokardu, nazývanými jeho svazky.

  Vrozený nebo získaný atrioventrikulární blok: stupeň vývoje onemocnění, léčba.

  Vyskytuje se s úplným zablokováním cest v komorách, hypertrofií myokardu, akutní nebo chronickou pankreatitidou.

  Idiopatická myokarditida je charakterizována přítomností fibrilace síní a intraventrikulárního bloku.

  Sinoatriální nebo sinoaurikulární blok je formou poruchy srdečního rytmu.

  V blízké budoucnosti budeme zveřejňovat informace.

 • Je Důležité Mít Na Paměti Dystonie

  • Leukémie
   Konflikt krevních skupin během těhotenství
   Příčiny konfliktu Rhesus: rizikové faktoryVýskyt nekompatibility je možný z různých důvodů, které budou záviset na určitých rysech těhotenství.První těhotenstvíBěhem prvního porodu dítěte se konflikt zřídka objevuje a v některých situacích ze života to může budoucí matka vyvolat:
  • Hypertenze
   Norma kreatininu K v krvi u mužů
   Kreatinin u mužů se obvykle pohybuje od 7, 1 do 17, 7 mmol / L. Překročení tohoto indikátoru znamená porušení svalového systému nebo vylučovacích orgánů. Fyziologická hladina reziduální látky, která se uvolňuje během metabolismu bílkovin, se liší v různých věkových skupinách v závislosti na postavě a životním stylu mužů.
  • Ischémie
   Vychovávání psů
   Dobrý den, milí čtenáři! Zvýšená hladina antigenu specifického pro prostatu (PSA) v krvi mužů může být včasným varovným signálem, že s prostatou není něco v pořádku. Proto je řešení otázky, jak snížit PSA v krvi, důležité pro muže.

  O Nás

  Pravděpodobně každý člověk, ať už dospělý nebo dítě, měl slabost, únavu a neklid. Důvodem tohoto komplexu nemocí je často pokles vitálního stopového prvku obsaženého v krvi - železo, protože reguluje mnoho nejdůležitějších fyziologických procesů v těle a je doslova zodpovědný za zdraví železa.